Gå til indhold

Om ICS

Integrated Children’s System (ICS) er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager om udsatte børn og unge.

ICS som metode bygger på inddragelse af barnet og familien, fokus på ressourcer og problemer og en holistisk tilgang.

Kernen i ICS metoden er forståelse for, at børn og unges velfærd bliver formet i samspillet mellem tre hovedområder:

  • Barnets udvikling
  • Forældrekompetencer 
  • Familie og netværk

ICS-metoden har fokus på samspillet mellem familie og omgivelser, som er betydningsfuld for barnets/den unges velfærd samt for forældrenes muligheder for at varetage forældrerollen.

Teoretiske tilgange bag ICS bidrager til forståelsen af barnets udvikling og trivsel i samspil med den omgivende verden. Fokus er derfor altid på det enkelte barn eller den unge, og på forældrenes kompetencer til at imødekomme barnets behov og sikre dets udvikling.

Systematikken i ICS understøtter intentionerne i anbringelsesreformen ved at systematisere de seks punkter, der indgår i undersøgelse og handleplan samt hjælper med at definere hensigten og målet med en indsats. ICS understøtter samtidig intentionerne i Barnets Reform, da barnets behov sættes i fokus.

ICS anvendes i hele sagsgangen fra risikovurdering, forebyggende arbejde og den børnefaglige undersøgelse til udarbejdelsen af og opfølgning på mål for indsatsen i handleplanen.

ICS er den socialfaglige metode, som danner metodisk grundlag for DUBU.

Vedr. handleplansopfølgning i DUBU

Socialstyrelsen er bekendt med, at feltet ”beskrivelse af målopfyldelse” pt. ikke er skrivbart i version 1 af DUBU handleplanen. Ifølge Kombit bringes dette i orden hurtigst muligt. For mere information henvises til Kombits notat om problematikken i DUBUS informationscenter.

ICS trekanten

Sidst opdateret 07/03 2019