Gå til indhold

Politiske aftaler

Satspuljemidlerne bruges til indsatser og projekter på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Regeringen og satspuljepartierne indgår hvert år en ny aftale om satspuljen, hvor indsatsen over for eksempelvis mennesker med psykiske vanskeligheder bliver styrket via de midler, der bliver tilført området.

Læs mere om satspuljeaftalerne nedenfor:

Sidst opdateret 16/09 2021