Satspuljeaftale på det sociale område for 2010-2013

Satspuljeaftalen for 2010-2013 resulterede i flere initiativer med det formål at styrke den sociale indsats for mennesker med psykiske lidelser. Kontoret for Psykosociale Indsatser har været involveret i arbejdet med fem af disse initiativer, som der kan læses mere om på denne side.

I satspuljeaftalen på det sociale område for 2010-2013 blev der afsat 140 mio. kr. til forskellige initiativer, som alle havde til formål at styrke den sociale indsats for mennesker med psykiske lidelser. 

Handlingsplan for ”Styrket indsats for sindslidende”

Initiativerne skal ses i sammenhæng med handlingsplanen for psykiatri ”Styrket indsats for sindslidende” fra 2009. Handlingsplanen havde tre overordnede fokuspunkter:

 • At skabe en mere sammenhængende indsats for mennesker med psykiske lidelser
 • At sikre en bedre tilgængelighed til psykiatrisk behandling og psykosociale tilbud for mennesker med psykiske lidelser
 • At nedbringe omfanget og sværhedsgraden af psykiske lidelser 

Du kan læse handlingsplanen i nedenstående link.
Link: Handlingsplan, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Fem initiativer

I Socialstyrelsens Kontor for Psykosociale Indsatser har vi været involveret i arbejdet med fem initiativer fra statspuljeaftalen. De fem initiativer er:

 • Den gode udskrivning: I initiativet blev der udviklet metoder og samarbejdsmodeller til et godt udskrivningsforløb for mennesker med psykiske lidelser. 
   
 • Integrerede forløb: I initiativet blev der udviklet metoder og samarbejdsmodeller til brug i psykiatrisk behandling og psykosociale tilbud. Metoder og modeller blev udviklet med udgangspunkt i fremskudt social indsats, mobile behandlingsteams og koordinerede handle- og behandlingsplaner. Du kan nedenfor læse evalueringen udarbejdet af SFI.
  Udgivelse: Integrerede forløb
 • Bostøtte: I initiativet blev der gennemført en analyse af bostøtten efter Servicelovens § 85. Du kan nedenfor læse mere om projektet i SFI rapporten.
  Udgivelse: Et liv i egen bolig

 • Medicinpædagogik og psykoedukation: I initiativet blev der udviklet metoder og redskaber til understøttelse af et mere stabilt medicinforbrug for mennesker med psykiske lidelser, der bor på botilbud eller modtager bostøtte. Læs mere i linket nedenfor.
  Link til medicinpædagogik

 • Fremskudt sagsbehandling: I initiativet blev der udviklet metoder og organisatoriske modeller, som muliggør en fremskudt sagsbehandling for mennesker med psykiske lidelser.
  Udgivelse: Fremskudt sagsbehandling

Du kan læse den samlede satspuljeaftale på det sociale område for 2010-2013 i nedenstående link.
Satspuljeaftalen på det sociale område 2010-2013 (pdf) 

Sidst opdateret 15/12 2015