Forside > Handicap > Synshandicap > Om synshandicap > Synshandicap i tal

Synshandicap i tal

Det er ikke præcise tal på, hvor mange mennesker i Danmark, der har en alvorlig synsnedsættelse, men undersøgelser tyder på, at antallet er ca. 65.000. Tilgangen af mennesker med alvorlige synsnedsættelser pr. år i Danmark er ca. 6.800.

Duploklodser stablet som søjlediagramSvagsynethed eller blindhed kan være medfødt eller opstå – pludseligt eller gradvist – senere i livet fx som et resultat af høj alder, sygdom eller ulykke. 

Voksne blinde og svagsynede

I Danmark er langt de fleste, der får et nyopstået synshandicap over 70 år. Der findes ikke noget centralt synsregister på voksenområdet herhjemme, men det skønnes, at godt 50.000 blinde og svagsynede er over 70 år og ca. 15.000 er under 70 år.

Den hyppigste årsag til synsnedsættelse hos ældre er aldersforandringer i øjet. Alderspletter (AMD – aldersbetinget macula degeneration) er årsagen til synsnedsættelse hos næsten 2/3 af alle mennesker med synsnedsættelse. Andre hyppige årsager til synsnedsættelse er følger af diabetes, grøn stær, arvelige sygdomme og grå stær.

Børn og unge med synsnedsættelse

I modsætning til opgørelser over voksne med synsnedsættelse så findes der i Danmark et centralt register over børn med synsnedsættelse. Registreringen sker med forældrenes samtykke og finder sted hos Synsregistret ved Kennedy Centret.

Hvert år meldes gennemsnitligt 200 nye tilfælde af synshandicap til registeret. Det svarer til, at 11-23 pr. 100.000 indbyggere under 18 år har eller får en varig synsnedsættelse. Tallene skal imidlertid læses med det forbehold, at tilmeldingen til Synsregistret er frivillig.

Ved årsskiftet 2013/2014 var der 1916 børn og unge i Synsregisteret. De tilmeldte fordeler sig på følgende kategorier i synsregistret:

  • Svagsynethed = 1212 personer
  • Social blindhed = 289 personer
  • Praktisk blindhed = 242 personer
  • Ukendt = 125 personer
  • Ikke registreret = 48 personer.
Sidst opdateret 18/02 2019