Arbejde og fritid

Brug tjeklisten til at vurdere, om borgeren kan komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Kan borgeren vende tilbage til sit job?

I vurderingen af borgerens muligheder for job eller fritidsaktiviteter er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle skjulte handicap (internt link - indsættes senere) og den særlige udtrætning, det vil sige en pludselig udmattelse, der rammer de fleste efter akut opstået hjerneskade.

Støttemuligheder i jobbet

Der findes en række forskellige ordninger, der kan give personer med nedsat funktionsevne mulighed for at klare en form for beskæftigelse. Kontakt Cabi, et videns- og formidlingscenter under Beskæftigelsesministeriet for rådgivning.

Cabi

Er der behov for at afklare arbejdsevnen?

En specialiseret afklaring af jobmuligheder kan indbære arbejds-prøvning, revalidering, fleksjob eller skånejob, det vil sige job på særlige vilkår, når pension er tilkendt.


Hvis borgeren kommer i job

Hvis borgeren vender tilbage til sit arbejde, er det en god ide i starten at følge, hvordan det går med ansættelsen sammen med den ramte og arbejdsgiveren. Der kan måske vise sig behov for støtte til den ramte eller vejledning til arbejdspladsen - også efter nogen tid.

Hent tip og gode råd til sagsbehandlingen, når den ramte skal tilbage til arbejdet

Hvis borgeren ikke kan komme i job, kan han/hun måske få livsindhold via (nye) fritidsaktiviteter:

  • Er der rådgivet om handicapidræt, brugerorganisationers tilbud, selvhjælpsgrupper og kommunale oplysningsforbunds fritidstilbud, der ofte skal være målrettet til hjerneskadede?
  • Har borgeren eller familien forslag til egnede lokale aktiviteter?
  • Skal borgeren have hjælp til at kunne starte i disse aktiviteter?
  • Er der mulighed for transport til de planlagte aktiviteter?
Sidst opdateret 27/07 2015