Fra ung til voksen med hjerneskade

Det er vigtigt, at kommunen forbereder overgangen fra barnesag til voksensag, inden den unge med erhvervet hjerneskade fylder 18 år. På den måde kan støtten og eventuelle foranstaltninger til den unge fortsætte.

Der opleves ofte uklarhed om, hvordan samarbejdet mellem de forskellige forvaltningsområder helt konkret skal foregå i overgangen fra barn/ung til voksen.

2 konkrete initiativer kan dog anbefales, nemlig oprettelse af et 17 års-udvalg og etablering af en fælles økonomisk pulje.

Fold alle teksterne ud eller ind

Etablering af 17 års-udvalg

Nogle kommuner følger Finansministeriets anbefalinger om at etablere 17-års udvalg til at forberede overgangen fra børnesag til voksensag.

Anbefalingerne på side 10 i rapport om det specialiserede socialområde

Erfaringen i flere kommuner har vist, at det er mest hensigtsmæssigt at forelægge en sag for 17-års udvalget allerede, når en ung med handicap er 16 ½ år gammelt. Det giver mere tid til at planlægge indsatsen, efter den unge er fyldt 18 år.

På 17-års udvalget indgås aftaler om fremtidig støtte og indsats efter det fyldte 18. år.

17-års udvalget har typisk repræsentanter fra:

  • Jobcenter (dvs. ansvarlige for beskæftigelse og forsørgelse, herunder udbetaling af kontanthjælp)
  • Børne- og familieafsnit (ansvarlig for handicappede, børne- og ungeområdet)
  • Voksenservice (ansvarlige for hjemmevejledning, botilbud og psykiatri-tilbud)
  • UU-vejledning (ansvarlige for at at rådgive den unges uddannelsesvalg)
  • Skoleforvaltning (dvs. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR))
  • Pensionsservice (ansvarlig for at bevilge førtidspension).

På udvalgsmødet sættes navne på kontaktpersoner fra de enkelte afdelinger, så alle ved, hvem der er den unges UU-vejleder, sagsbehandler i jobcenter osv.

Nogle kommuner har en børnehjerneskadekoordinator, der har det overordnede ansvar for at få sagen på 17-års udvalget. Koordinatoren har ansvaret for sagen til det fyldte 18. år. Der oprettes først sag på voksenområdet, efter barnet er fyldt 18 år.

Det kan anbefales, at børnesagsbehandleren, 3 måneder før den unge bliver 18 år, indkalder til et overdragelsesmøde, hvor den unge selv - sammen med sine forældre - mødes med de sagsbehandlere, der fremadrettet overtager sagsansvaret på voksenområdet. Det er typisk sagsbehandleren fra Voksenservice og Jobcenter eller Pensionsservice, der deltager.

Den unge eller forældrene skal give samtykke til, at sagsakter overdrages fra børneområdet til voksenområdet. Der anvendes som regel samtykkeerklæring, før sagen forelægges 17 års-udvalget.

Etablering af fælles økonomisk pulje

Det sker, at der opstår uenighed mellem kommunens afdelinger om, hvem der fx skal finansiere en neuropsykologisk undersøgelse.

I Håndbog for sagsbehandlere - Overgange for unge med handicap, side 23, anbefaler Socialstyrelsen, at der er en fælles konto til at dække omkostningerne ved at indhente erklæringer og undersøgelser ved skift fra børne- til voksenbestemmelser. 

Håndbog for sagsbehandlere - Overgange for unge med handicap

Sidst opdateret 09/01 2019