Gå til indhold

Hvad er stalking?

Stalking er en form for psykisk vold, som består af uønsket og gentagen overvågning, forfølgelse og chikane. Varigheden kan variere fra nogle uger op til flere år.

Stalking er et relativt nyt begreb både internationalt og i Danmark.

I Danmark er stalking indskrevet i Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning § 21 stk. 2, hvor stalking defineres som: "Systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane".

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning § 21 stk. 2 (Retsinformation) 

Dansk Stalking Center henviser til denne definition:
"
En konstellation af adfærd og hændelser, der påføres et andet menneske, og som af den udsatte opleves som gentagen, påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation” (Mullen, Páthe, Purcell & Stuart, 1999)

Elementer, der kan indgå i stalking

Stalking kan blandt andet bestå af:

  • Gentagende telefonopkald, SMS’er, e-mails og breve samt chikane på internettet 
  • Forfølgelse og overvågning af personens hjem og arbejdsplads samt overvågning via elektronisk udstyr som fx GPS
  • Rygtespredning og falske anklager
  • Chikanering af personens familie, venner og kollegaer
  • Hærværk af personens ejendele
  • Vold eller trusler om vold

Forskellige stalkingforløb

Der er stor variation i varigheden af stalkingforløb. For nogles vedkommende slutter stalkingen inden for én måned, mens andre oplever forløb, der står på i flere år.

Det er individuelt, hvornår man oplever en bestemt handling som intimiderende. En del af de enkeltstående handlinger kan virke harmløse.

Men når de sættes sammen, opstår et mønster af gentagen, systematisk og uønsket kontakt, som kan være yderst indtrængende og begrænsende for et menneskes liv. 

Både kvinder og mænd udsættes for stalking.

Kilder:
Omfanget og karakteren af stalking. En befolkningsundersøgelse (Jørgensen 2013) (Justitsministeriet)

Stalking i Danmark. En kortlægning af erfaringer, konsekvenser og støttebehov (Helweg-Larsen et al. 2013) (Justitsministeriet)

Hensigt med stalking

Personer, som stalker, er ofte drevet af en eller flere motiver. At have kendskab til den primære motivation for at stalke vil kunne målrette hjælpen til både personer, der stalker, og personen, som er udsat for stalking.

Af primære hensigter med stalking kan nævnes:

  • At hævne sig
  • At genoprette en relation
  • Chikane

Et fåtal af personer, der stalker, lider af vrangforestillinger eller har psykopatiske træk.

Mere viden

Mere viden om personer, som stalker, findes på Dansk Stalking Centers hjemmeside:

Dansk Stalking Centers hjemmeside

Sidst opdateret 11/12 2018