Kvinder udsat for vold

Kvinder, der har været udsat for vold og anmeldt det, er typisk mellem 20 og 49 år og har en begrænset arbejdsmarkedstilknytning.

Det skønnes, at ca. 29.000 kvinder med dansk statsborgerskab årligt udsættes for fysisk vold. Det skønnes også, at ca. 33.000 kvinder i hele befolkningen årligt udsættes for vold.

Kilde: Rapporten 'Vold i nære relationer' (Statens Institut for Folkesundhed, 2012)

Undersøgelser, der bygger på registreret partnervold mod kvinder, viser, at:

  • Der er en overvægt af kvinder i alderen 20-49 år, der er blevet udsat for partnervold og har anmeldt det.
  • Kvinder, der har en kortere uddannelse, har oftere været udsat for partnervold og anmeldt det, end kvinder, der har en længere uddannelse.
  • Kvinder, der er uden for arbejdsstyrken, har oftere været udsat for partnervold og anmeldt det, end kvinder, som er på arbejdsmarkedet.
  • Flere kvinder med indvandrerbaggrund end kvinder med etnisk dansk baggrund har været udsat for partnervold og anmeldt det. 

Udenlandske undersøgelser viser, at kvinder med handicap bliver udsat for vold lige så ofte som kvinder uden handicap.

Sidst opdateret 13/05 2015