Forside > Voksne > Vold i nære relationer > Mere viden > Undervisning og spil

Undervisning og spil

Undervisningsmaterialer og spil om vold i familien, der er relevante for børn, unge, studerende og dig som fagperson.

Til børn og unge

Dit liv – dit forhold – dit valg (LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre)
Undervisningsmateriale om vold mellem kærester.
Til unge fra 7. klasse.

Om vold (Danner)
Undervisningsforløb om vold i hjemmet.
Til børn i 5. og 6. klasse.

Kærester slår da ikke (Det Kriminalpræventive Råd)
Undervisningshæfte om kærestevold. Unge mellem 14 og 18 år.

Rigtige kærester (LOKK)
Mobilapplikation til oplysning om og forebyggelse af kærestevold. Til unge.

Temadage (Børn og Unge i Voldsramte Familier)
Temadage og inspiration til undervisning om familievold og kærestevold.
Til unge fra 13 til 19 år.

Talk talk (Dansk Kvindesamfund)
Dialogspil, der lægger op til debat om tvangsægteskab og æresrelaterede konflikter.
Til elever i folkeskolens afgangsklasser, gymnasiet og sprogcentre.

Min krop er min egen (Døveskolernes materialecenter)
Undervisningsmateriale på DVD om bevidstgørelse af børn om egne grænser.
Til døve børn og unge fra 4. klasse.

Til studerende

SISO's undervisningsmateriale (Socialstyrelsen)
Faglig artikelsamling om vold og seksuelle overgreb mod børn.
Til studerende på videregående uddannelser.

Temadage (Børn og Unge i Voldsramte Familier)
Temadage om familievold og kærestevold.
Til studerende på professionshøjskoler.

Til fagpersoner

Oplæg om vold og æresrelaterede konflikter (LOKK- Landsorganisation af Kvindekrisecentre)
Temadage og oplæg om vold og æresrelaterede konflikter.

Teater, oplæg og debat om partnervold (Rejsescenen og Chris Poole)
Temaarrangement om forebyggelse og håndtering af partnervold på arbejdspladser.
Til arbejdspladser, konferencer, kommuner m.m.

Sidst opdateret 07/06 2017