Forside > Voksne > Vold i nære relationer > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

CTI for kvinder på krisecenter

Dokumenterede metoder voksne og handicap, evidensbaserede-metoder, Vold i nære relationer | 18/08 2015

Projektet afprøver metoden CTI (Critical Time Intervention) over for kvinder, som fraflytter et kvindekrisecenter.

Koordinerende rådgivning til kvinder på krisecenter

Vold i nære relationer | 19/11 2015

Socialstyrelsen yder processtøtte til kommunerne vedr. Servicelovens ændring af § 109, stk.7. Iflg. loven skal kommuner tilbyde rådgivning til kvinder på krisecenter vedr. bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. Nu er alle kvinder på krisecenter omfattet af loven.

Behandlingstilbud i forb. med vold

Vold i nære relationer | 08/06 2017

Socialstyrelsen foretager en mindre analyse af Dialog mod Volds behandlingstilbud til den voldsramte familie og får viden fra Mødrehjælpen om Mødrehjælpens behandlingstilbud til voldsudsatte kvinder og børn med afsæt i Mødrehjælpens egne opgørelser

Screening af indsatser til voldsudsatte kvinder og mænd

Vold i nære relationer | 04/04 2019

Socialstyrelsen screener i kommuner og civilsamfund for indsatser til voldsudsatte kvinder og mænd. Screeningen skal understøtte en tidlig, forebyggende indsats.

Sidst opdateret 24/04 2015