Forside > Voksne > Vold i nære relationer > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Strategi for udsatte grønlændere i Danmark

Alkohol- og stofmisbrug, Hjemløshed, Prostitution, Psykisk sårbarhed, Psykiske vanskeligheder, Rusmidler, Udsatte grønlændere, Vold i nære relationer, Forebyggelse og tidlig indsats | 16/04 2015

Strategien har fokus på, at udvikle en model for samarbejdet mellem henholdsvis de private/frivillige aktiviteter og den almene sociale kommunale indsats. Derudover har strategien et specielt fokus på modtagelsen af grønlændere, der flytter til Danmark.

CTI for kvinder på krisecenter

Dokumenterede metoder voksne og handicap, Evidensbaserede metoder, Vold i nære relationer | 18/08 2015

Projektet afprøver metoden CTI (Critical Time Intervention) over for kvinder, som fraflytter et kvindekrisecenter.

Koordinerende rådgivning til kvinder på krisecenter

Vold i nære relationer | 19/11 2015

Socialstyrelsen yder processtøtte til kommunerne vedr. Servicelovens ændring af § 109, stk.7. Iflg. loven skal kommuner tilbyde rådgivning til kvinder på krisecenter vedr. bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. Nu er alle kvinder på krisecenter omfattet af loven.

Sidst opdateret 24/04 2015