Gå til indhold

Hjemmesider om vold i nære relationer

Få et overblik over relevante hjemmesider for dig, der arbejder med vold i familien

Vold mod kvinder og i familien

Beskæftigelsesministeriets side om kønsbaseret vold og chikane, herunder nationale handlingsplaner og relevante links m.m.

Lev Uden Volds tilbud, publikationer, råd til fagfolk m.m. 

LOKK's tilbud, viden om vold, råd til fagfolk, publikationer m.m.

Mødrehjælpens tilbud, publikationer m.m.

Danners tilbud og faglige arrangementer, publikationer m.m.

Svensk hjemmeside om voldsudsatte kvinder med handicap med publikationer, film m.m.

Voldsforebyggelse i praksis hjemmeside med viden om forebyggelse af vold samt Chris Pooles undervisning og publikationer.

Viden om stalking, Dansk Stalking Centers tilbud om rådgivning, publikationer m.m.

Vejledning om separation og skilsmisse, skilsmisse uden foregående separation ved vold i parforholdet, forældremyndighed og samvær.

Voldtægt og seksuelle overgreb mod unge og voksne

Kontaktinformationer til de 9 centre for voldtægtsofre, akut hjælp, brevkasse, viden om konsekvenser af seksuelle overgreb, publikationer m.m.

Handlevejledninger ved seksuelle overgreb mod mennesker med handicap, forebyggelse, ressourcematerialer, lovgivning, oversigt over indsatser m.m.

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Erfaring med indsatser, eksempler på kommunale beredskabsplaner, forskning, statistik, artikler.

Brevkasse, temadage, test om du er udsat for vold i dit forhold

Børns Vilkårs børnerådgivning og bisidderstøtte

Børns rettigheder og oversigt over rådgivning m.m

Viden om kærestevold, hjælp til den voldsudsatte og den voldsudøvende, undervisningsmateriale m.m.

Sidst opdateret 14/04 2021