Hjemmesider om vold i nære relationer

Få et overblik over relevante hjemmesider for dig, der arbejder med vold i familien

Vold mod kvinder og i familien

www.voldmodkvinder.dk (Udenrigsministeriet)
Nationale handlingsplaner, publikationer og gode råd m.m. Dele af hjemmesiden er på engelsk, farsi, russisk, urdu, somali og thai.

www.levudenvold.dk (Lev Uden Vold)
Lev Uden Volds tilbud, publikationer, råd til fagfolk m.m. 

www.lokk.dk (Landsorganisation af Kvindekrisecentre)
LOKK's tilbud, viden om vold, råd til fagfolk, publikationer m.m.

www.moedrehjaelpen.dk (Mødrehjælpen)
Mødrehjælpens tilbud, publikationer m.m.

www.danner.dk (Danner)
Danners tilbud og faglige arrangementer, publikationer m.m.

www.dubbeltutsatt.se (Bräcke Diakoni)
Svensk hjemmeside om voldsudsatte kvinder med handicap med publikationer, film m.m.

www.voldsforebyggelse.nu (Chris Poole)
Viden om forebyggelse af vold samt Chris Pooles undervisning og publikationer.

www.danskstalkingcenter.dk (Dansk Stalking Center)
Viden om stalking, Dansk Stalking Centers tilbud om rådgivning, publikationer m.m.

www.statsforvaltning.dk
Vejledning om separation og skilsmisse, skilsmisse uden foregående separation ved vold i parforholdet, forældremyndighed og samvær.

Voldtægt og seksuelle overgreb mod unge og voksne

www.voldtaegt.dk (Center for voldtægtsofre Århus)
Kontaktinformationer til de 9 centre for voldtægtsofre, akut hjælp, brevkasse, viden om konsekvenser af seksuelle overgreb, publikationer m.m.

www.forebygovergreb.dk (Socialstyrelsen)
Handlevejledninger ved seksuelle overgreb mod mennesker med handicap, forebyggelse, ressourcematerialer, lovgivning, oversigt over indsatser m.m.

Vold og seksuelle overgreb mod børn

www.vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/vold-i-hjemmet (Socialstyrelsen)
Erfaring med indsatser, eksempler på kommunale beredskabsplaner, forskning, statistik, artikler.

www.forvildmeddig.dk og www.dkr.dk/vold-og-voldtaegt/vold-mellem-kaerester/ (Det Kriminalpræventive Råd)
Viden om kærestevold, hjælp til den voldsudsatte og den voldsudøvende, undervisningsmateriale m.m.

www.familievold.dk (Børn og Unge i Voldsramte Familier)
Brevkasse, temadage, test om du er udsat for vold i dit forhold

www.bornetelefonen.dk (Børns Vilkår)
Børns Vilkårs børnerådgivning, bisidderstøtte

www.boerneportalen.dk (Børnerådet)
Børns rettigheder, oversigt over rådgivning m.m

Sidst opdateret 19/10 2017