Forside > Voksne > Civilsamfund > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Partnerskaber om udsatte grupper

Civilsamfund | 06/05 2015

Projektet skal understøtte og skabe viden om, hvordan offentlige og frivillige initiativer i samarbejde kan skabe gode rammer for, at udsatte grupper inkluderes i lokalsamfundet og får mulighed for at indtage en selvstændig rolle, hvor deres styrker og ressourcer synliggøres og sættes i spil.

Nationale aktørers bidrag til det frivillige arbejde

Civilsamfund | 09/03 2017

Som en del af Frivilligpakken i satspuljeaftalen for social- og indenrigsområdet 2016-2019 blev det vedtaget at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække hvordan offentligt finansierede tværgående aktører bidrager til at understøtte og udvikle det frivillige sociale arbejde.

Overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark

Alle projekter og initiativer, Civilsamfund, Udsatte grønlændere | 01/09 2017

Initiativet skal sikre, at udsatte grønlændere modtager en koordineret og helhedsorienteret indsats, så de i højere grad benytter sig af de sociale tilbud kommunen har, og på lang sigt at antallet af udsatte grønlændere i Danmark nedbringes.

Sidst opdateret 13/05 2015