Lovgivning

Få overblik over den mest relevante lovgivning i mødet med familier, der lever med vold.

Illustration til forside om lovgivning

Lovgivning på børneområdet

Lovgivningen i forhold til vold mod børn er omfattende. Du kan finde lovgivningen på retsinformation.dk.

Retsinformation.dk

Lovgivning på voksenområdet

Lovgivningen, der retter sig særligt mod voksne, som er udsat for eller som udøver vold, er mere begrænset.

Få oversigt over lovgivning på voksenområdet (pdf)

Lovgivning i praksis

Læs mere om, hvad lovgivningen i praksis betyder for dig som fagperson og for familien, der lever med vold, inden for områderne (eksterne links):

Læs mere om de forskellige myndigheders roller og opgaver (internt link)

Mere viden om lovgivning

Du kan finde alle love og regler, der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder på retsinformation.dk.

Retsinformation.dk

Du kan ringe til Ankestyrelsens juridiske hotline, hvis du har spørgsmål til lovgivning på det sociale område, børne-/familieområdet eller beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsens juridiske hotline

Sidst opdateret 07/03 2017