Publikationer

Links til undersøgelser om vold i familien og til inspirationsmateriale om, hvordan du kan hjælpe familier, der lever med vold.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens undersøgelser og statistik, håndbøger, inspirationsmaterialer m.m. om vold i familien - herunder om vold mod mennesker med handicap og vold og seksuelle overgreb mod børn.

Vidensportal Børn og Unge, Socialstyrelsen
Artikler baseret på god praksis, forskning og statistik om vold mod børn i hjemmet.

Udenrigsministeriet
Undersøgelser, strategier og handlingsplaner om vold mod kvinder.

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)
Undersøgelser og statistik, metodehåndbøger, pjecer m.m. om vold i familien og æresrelaterede konflikter samt handlingsplaner.

Danners Videnscenter
Rapporter om danske, nordiske og internationale forhold, fagbøger og artikler om vold i familien.

SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd
Forskningsrapporter og tal om vold i familien.

Statens Institut for Folkesundhed
Forskningsrapporter og tal om vold i familien.

Socialstyrelsen, Sverige
Undersøgelser, håndbøger, vejledninger, undervisningsmaterialer m.m. om vold i familien, herunder om mennesker med handicap.

Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress, Norge
Forskningsrapporter og tal om vold i familien, herunder om mennesker med handicap. Også publikationer om kvindelig omskæring.

Alternativ Til Vold-Stiftelsen, Norge
Bøger og projektrapporter m.m. om behandling af mennesker, der udøver vold, og deres familier.

Sidst opdateret 09/02 2017