Konference: Frivillighed 2016

I september 2016 blev konferencen ”Frivillighed 2016 – velfærdssamarbejde under forandring” afholdt af Socialstyrelsen, COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) og Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Konferencens fokus var på, hvordan det gode samarbejde mellem kommuner, civilsamfundet og de frivillige, sikres.

Herunder nogle perspektiver på frivillighed og social velfærd i fremtiden:

  • Hvilke nye arbejds- eller organiseringsformer fremmer samskabelse og øger kvaliteten for borgerne? 
  • Hvilke omstillinger skal kommunale medarbejdere og ledere være parate til? 
  • Hvilken viden har vi på området, og hvilke projekter peger fremad?

Konferencen er en årlig tilbagevendende begivenhed for kommuner og regioner, der interesserer sig for arbejdet med frivillige og civilsamfund.

Sidst opdateret 14/09 2017