Forside > Voksne > Civilsamfund > Konferencer om frivillighed

Konferencer om frivillighed

Socialstyrelsen, COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) og Center for Frivilligt Socialt Arbejde afholder årligt en konference om frivillighed.

Konferencerne er målrettet de grene af den kommunale og regionale sektor, der i stigende omfang ser og arbejder med frivillighed som et element i en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.

Frivillighed 2018: Relationer og engagement i lokale fællesskaber

På konferencen var der fokus på at belyse og drøfte udvikling af frivilligheden som en vigtig del af nutidens og fremtidens velfærdssamfund.

Temaer og diskussioner på dagen handlede om rammerne for det lokale engagement, kommunens rolle, samspillet mellem frivilligheden og kommunens kerneopgaver og krav til faglighed, funktioner og kompetencer.

Dagen bød på en lang række spændende oplæg, blandt andet fra journalist og forfatter Karen Lumholdt, der fortalte om relationer og velfærd og det personlige og omsorgsfulde samfund. Mads Roke Clausen, formand for Frivilligrådet, gav sit bud på, hvordan vi lokalt kan bidrage til, at mennesker får en højere grad af social kapital igennem de frivillige sociale tilbud og fællesskaber. Den hollandske forsker Cees van den Bos gav sine perspektiver på lokalt engagement, og Maj Morgenstjerne delte sine erfaringer med samskabelse og frivillighed i Århus.

Du kan hente de fire oplægsholderes dias nedenfor.

Frivillighed 2017: Meningsfulde fællesskaber

Temaet for frivillighedskonferencen i 2017 var ”Meningsfulde fællesskaber”.

Fællesskaber er et vigtigt element i at skabe forandring og social inklusion. På konferencen var der fokus på, hvordan man skaber rum for, at flere socialt udsatte borgere tager del i frivillige, meningsfulde fællesskaber.

Herunder er nogle perspektiver på meningsfulde fællesskaber, som konferencen belyste:

  • Hvordan skabes dette rum for nye, meningsfulde fællesskaber? Hvem gør det? Gør man det sammen på tværs af kommune, region, civilsamfund og borgere? 
  • Hvordan fastholdes den sociale værdi, og hvornår ved man egentlig, om noget er et fællesskab?
  • Hvilke farer og barrierer er der for det frivillige engagement og for den værdi, det repræsenterer i sig selv?

Frivillighed 2016: Velfærdssamarbejde under forandring

Frivillighedskonferencen 2016, ”Velfærdssamarbejde under forandring”, havde fokus på hvordan det gode samarbejde mellem kommuner, civilsamfundet og de frivillige sikres.

Herunder er nogle perspektiver på frivillighed og social velfærd i fremtiden, som konferencen belyste:

  • Hvilke nye arbejds- eller organiseringsformer fremmer samskabelse og øger kvaliteten for borgerne? 
  • Hvilke omstillinger skal kommunale medarbejdere og ledere være parate til? 
  • Hvilken viden har vi på området, og hvilke projekter peger fremad?
Sidst opdateret 15/08 2019