Forside > Voksne > Civilsamfund > Konferencer om frivillighed

Konferencer om frivillighed

Socialstyrelsen, COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) og Center for Frivilligt Socialt Arbejde afholder årligt en konference om frivillighed.

Konferencerne er målrettet de grene af den kommunale og regionale sektor, der i stigende omfang ser og arbejder med frivillighed som et element i en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.

Frivillighed 2017: Meningsfulde fællesskaber

Temaet for frivillighedskonferencen i 2017 var ”Meningsfulde fællesskaber”.

Fællesskaber er et vigtigt element i at skabe forandring og social inklusion. På konferencen var der fokus på, hvordan man skaber rum for, at flere socialt udsatte borgere tager del i frivillige, meningsfulde fællesskaber.

Herunder er nogle perspektiver på meningsfulde fællesskaber, som konferencen belyste:

  • Hvordan skabes dette rum for nye, meningsfulde fællesskaber? Hvem gør det? Gør man det sammen på tværs af kommune, region, civilsamfund og borgere? 
  • Hvordan fastholdes den sociale værdi, og hvornår ved man egentlig, om noget er et fællesskab?
  • Hvilke farer og barrierer er der for det frivillige engagement og for den værdi, det repræsenterer i sig selv?

Frivillighed 2016: Velfærdssamarbejde under forandring

Frivillighedskonferencen 2016, ”Velfærdssamarbejde under forandring” , havde fokus på hvordan det gode samarbejde mellem kommuner, civilsamfundet og de frivillige sikres.

Herunder er nogle perspektiver på frivillighed og social velfærd i fremtiden, som konferencen belyste:

  • Hvilke nye arbejds- eller organiseringsformer fremmer samskabelse og øger kvaliteten for borgerne? 
  • Hvilke omstillinger skal kommunale medarbejdere og ledere være parate til? 
  • Hvilken viden har vi på området, og hvilke projekter peger fremad?

Aktuelle aktiviteter på voksenområdet

Hvis du vil vide mere om, hvilke aktuelle aktiviteter og konferencer Socialstyrelsen afholder på voksenområdet, herunder på civilsamfundsområdet, kan du orientere dig under "Aktiviteter". 

Læs mere om Socialstyrelsens aktuelle aktiviteter og konferencer på voksenområdet

Sidst opdateret 05/06 2018