Gå til indhold
Forside > Voksne > Vold i nære relationer > Indbyrdes vold > Indbyrdes vold i parforhold

Indbyrdes vold i parforhold

Vold i barndommen kan øge risikoen for indbyrdes vold i parforhold.

Da det er svært at undersøge indbyrdes vold i parforhold, er det også svært at sige noget generelt om, hvad der kendetegner par, hvor der er indbyrdes vold.

Et amerikansk studie viser, at indbyrdes vold i et heteroseksuelt parforhold kan hænge sammen med, at manden er blevet udsat for vold af sine forældre, og at kvinden har været udsat for alvorligt omsorgssvigt i barndommen. Resultaterne af det amerikanske studie kan ikke nødvendigvis overføres til danske forhold, men resultaterne stemmer fint overens med, at en dansk undersøgelse viser, at 74 procent af de klienter, som har modtaget behandling for at udøve partnervold hos organisationen ’Dialog mod vold’, netop har oplevet vold i barndommen.

Kilder:

Sidst opdateret 11/12 2018