Forside > Projekter og initiativer > Unge > SSP uddannelse

SSP uddannelse

Projektet har til formål at understøtte fælles viden og faglighed i forebyggelsen af ungdomskriminalitet

Projektperiode:

2018 - 2022

Målgruppe:

Projektets primære målgruppe er børn og unge, der er i risiko for eller har begået kriminalitet.

Baggrund for projektet:

"Aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser (2018)" indeholder 5 fokusområder med 24 initiativer til reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. I reformen er der blandt andet fokus på at udvikle og sikre en mere fælles tilgang i SSP- samarbejdet på tværs af kommuner og andre myndigheder. I 2019 udvikles der derfor en ny ramme for SSP. De politiske målsætninger med den nye fælles ramme er, at den skal sikre en klar og mere ensartet retning for SSP-arbejdet på nationalt plan og fungere som en fælles organisations- og arbejdsbeskrivelse for SSP-samarbejdet. Opgaven med at udvikle SSP-rammen er forankret i NFC (Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter). Som led i aftalen skal alle SSP-konsulenter gennemføre en uddannelse i kriminalitetsforebyggelse med henblik på at opkvalificere SSP-konsulenter og –medarbejdere i kommunerne. Uddannelsen skal også danne grundlag for, at SSP-konsulenterne mødes og etablerer netværk på tværs af kommunegrænser, så den konkrete viden og indsats i én kommune kan tænkes sammen med andre kommuners erfaringer om, hvordan det kriminalitetsforebyggende arbejde får størst effekt.

Formål:

Socialstyrelsen har til opgave at udvikle og drive den kommende SSP uddannelse målrettet alle landets kommuner. Formålet med projektet er at udvikle og gennemføre en uddannelse, som kan opkvalificere SSP-konsulenter og give dem og de lokale SSP-medarbejdere bedre redskaber til at opfange tendenser og signaler i forhold til børn og unge i lokalområdet, som kræver handling i forhold til kriminalitetsforebyggelse. Der vil endvidere være et særligt fokus på forebyggelse af bandekriminalitet.

Dokumentation og evaluering:

Der vil løbende blive gennemført evalueringer af uddannelsen.

Samarbejdsparter:

SSP-uddannelsen udvikles i tæt samarbejde med Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter og med inddragelse af øvrige centrale aktører inden for kriminalitetsforebyggelse.

Finansiering:

SSP-uddannelsen finansieres via Finanslovens afsatte midler til reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. I 2018 er der sat 0,5 mio. kr., i 2019 1,1 mio. kr., og i de følgende år 1 mio. kr. til udvikling og drift af SSP-uddannelsen.

Mere information:

Justitsministeriet har udarbejdet en ny vejledning til SSP-samarbejdet, der har til formål at sikre, at den enkelte sagsbehandler har let tilgængelig og præcis viden om reglerne om udveksling af personoplysninger i SSP-samarbejdet.

Vejledningen ”Behandling af personoplysninger i SSP-samarbejdet” kan findes her.

Socialstyrelsen har udarbejdet en kortlægning over antallet af SSP-konsulenter og -medarbejdere på landsplan samt SSP-konsulenternes uddannelsesbaggrund.

Kortlægningen kan findes her.

Der er også tilknyttet en faglig ekspertgruppe til SSP-uddannelsen. Se mere her

Kontakt:

Specialkonsulent Stine Trøjborg Thomsen
+45 41 93 24 36
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 07/10 2019