Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Handicap > Borgeren i centrum

Borgeren i centrum

Model for tillid, samarbejde og inddragelse i sagsbehandlingen på myndighedsområdet for voksne med handicap skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Ledere og sagsbehandlere i den kommunale myndighed på børne- og voksenhandicapområdet. Den overordnede målgruppe er voksne med fysiske funktionsnedsættelse og/eller intellektuelle og kognitive funktionsnedsættelser, som ansøger om eller modtager ydelser efter serviceloven.

Baggrund for projektet:

Kommunerne får mange klager over sagsbehandlingen på handicapområdet, og antallet af hjemvisninger og omgørelser hos Ankestyrelsen er højt. Undersøgelser viser desuden, at inddragelsen og samarbejdet med borgeren i sagsbehandlingen er mangelfuld, og at mange borgere ikke har tillid til eller oplever, at de får den indsats, de har behov for, for at få et meningsfyldt og tilfredsstillende liv.

Formål:

Formålet med modningsprojektet er at udvikle og modne en model for tillid, samarbejde og inddragelse i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Modellen skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt tilliden og samarbejdet med borgerne på såvel strategisk niveau som i den konkrete sagsbehandling. Modellen skal understøtte, at borgerne får den hjælp, de har behov for og opleve, at indsatsen er meningsfuld. I projektet videreudvikles og modnes i samarbejde med et antal kommuner en model for tillid, samarbejde og inddragelse baseret på kerneelementer fra bl.a. Sverigesmodellen og Aarhus Kommunes projekt Tættere på familien, der omsættes til voksenhandicapområdet blandt andet gennem inddragelse af Socialstyrelsens principper for recovery-orienteret rehabilitering.

Dokumentation og evaluering:

Der laves indledningsvist en vidensafdækning med henblik på at kvalificere en prototype på modellen. Derudover foretages en formativ evaluering med henblik på udvikling af modelbeskrivelsen i udviklingsårene samt en afsluttende evaluering.

Samarbejdsparter:

Modeludviklingen sker i samarbejde med et antal projektkommuner.

Finansiering:

SSA22

Mere information:

Der åbnes for en ansøgningspulje i 3. kvartal 2022.

Se præsentation fra informationsmøde den 9. september 2022 her. (pdf)

Kontakt:

Helle Wittrup-Jensen
+45 41 93 25 02
Voksne
Sidst opdateret 09/09 2022