Gå til indhold
Forside > Aktiviteter > Voksne

Aktiviteter om voksne

16 jun

Gå-hjem-møde om særligt udsatte voksne med misbrug

Esbjerg Park Stormgade 200 6700 Esbjerg
Hvad ved vi om målgruppen af borgere med både misbrug, psykiske vanskeligheder og sociale problemer? Og hvilke tilgange og metoder er egnede til udredning og støtte?
14 jun

Gå-hjem-møde om særligt udsatte voksne med misbrug

VIVE, Aarhus Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj
Hvad ved vi om målgruppen af borgere med både misbrug, psykiske vanskeligheder og sociale problemer? Og hvilke tilgange og metoder er egnede til udredning og støtte?
26 aug

Infomøde: Søg støtte til at hjælpe udsatte ledige i job

Online
Socialstyrelsen tilbyder gratis støtte til at implementere indsatsen ”Social støtte i overgang til og fastholdelse i job”. Tilbuddet retter sig til kommuner, der ønsker at hjælpe udsatte ledige med en helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på både trivsel og beskæftigelse. Hør mere om tilbuddet på et informationsmøde.
29 aug

Infomøde: Søg støtte til at hjælpe udsatte ledige i job

Online
Socialstyrelsen tilbyder gratis støtte til at implementere indsatsen ”Social støtte i overgang til og fastholdelse i job”. Tilbuddet retter sig til kommuner, der ønsker at hjælpe udsatte ledige med en helhedsorienteret indsats, hvor der er fokus på både trivsel og beskæftigelse. Hør mere om tilbuddet på et informationsmøde.
30 sep

Informationsmøde om genudmelding af puljen til styrkelse af den kommunale indsats til voldsatte

Vold i nære relationer Zoom (Virtuelt)
Kommuner inviteres til et virtuelt informationsmøde om et initiativ, der skal styrke kommuners indsats til voldsudsatte.
06 okt

Temadag om senfølger (København)

København, MBK, Pilestræde 61, 1112 København.
Deltag i temadagen og få viden om hvad senfølger efter seksuelle overgreb er, og om hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe mennesker med senfølger.
01 nov

Temadag om senfølger (Århus)

Scandic City, Østergade 10, 8000 Århus.
Deltag i temadagen og få viden om hvad senfølger efter seksuelle overgreb er, og om hvordan du som fagperson kan mennesker med senfølger.
04 nov

Temadag om senfølger (online)

Online
Deltag i temadagen og få viden om hvad senfølger efter seksuelle overgreb er, og om hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe mennesker med senfølger.
08 nov

Gå hjem-møde: Tabu - Seksualitet, mænd og seksuelle overgreb

Zoom
Hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er ofte mere end terapi. Flere mænd med senfølger oplever stor gavn af særligt tilrettelagte indsatser til mænd.
15 nov

Gå hjem-møde: Hvordan hænger brug af rusmidler sammen med seksuelle overgreb i barndommen?

Zoom
Hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er ofte mere end terapi. Mens nogle primært har brug for behandlingstilbud, har andre også brug for f.eks. hjælp til et problematisk rusmiddelbrug.
22 nov

Gå hjem-møde: Hvad kan frivilligheden – hvordan adskiller frivillige tilbud sig fra behandlingstilbud for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb?

Zoom
Hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er ofte mere end terapi. Mens nogle primært har brug for behandlingstilbud, har andre også stor gavn af forskellige tilbud og støtteindsatser i civilsamfundet.
06 dec

Gå hjem-møde: Forvrænget syn på mig, på dig og på verden - et indblik i livet med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen

Zoom
Hjælp til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er ofte mere end terapi. Mens nogle primært har brug for behandlingstilbud, har andre også stor gavn af forskellige tilbud og støtteindsatser i civilsamfundet. Det kan være misbrugsbehandling, frivillige tilbud eller særligt tilrettelagte indsatser til mænd.