Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Børn > Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær

Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær

Socialstyrelsen skal i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og tre kommuner udvikle en model for samarbejde og indsatser for børn og unge med bekymrende skolefravær, der går på tværs af social- og almenområdet.

Projektperiode:

2020 - 2023

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er børn og unge i grundskolens 0. – 10. klasse med begyndende eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd med særligt fokus på socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD og autisme.

Baggrund for projektet:

Forskningen peger på, at den mest signifikante beskyttelsesfaktor for udsatte børn er, at de klarer sig godt i folkeskolen og resten af uddannelsessystemet. Samtidig er det særligt socialt udsatte børn og børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, der oplever problemer med at komme i skole. Skolefravær og skolevægring kan være et tegn på manglende trivsel, der ifølge forskningen på området kan skyldes forskellige faktorer. Årsagerne til den enkeltes fravær kan fx være knyttet til læringsmiljøet i skolen, relationer til kammerater, forhold i hjemmet og eleven selv. Der kan ikke identificeres én konkret indsats, som afhjælper bekymrende skolefravær eller skolevægring, men både forskning og erfaring fra praksis peger på, at der er behov for en sammenhængende indsats på tværs af socialområdet, skole og PPR.

Formål:

Formålet med initiativet er at afhjælpe begyndende eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd hos børn og unge i grundskolens 0. – 10. klasse med særligt fokus på socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser som fx ADHD og autisme. Initiativet skal derfor modne en model for samarbejde og indsatser på tværs af social- og almenområdet, der understøtter sagsbehandlere og de fagprofessionelle omkring barnet i at samarbejde, opspore, udrede og sætte ind med en helhedsorienteret indsats, hvor der kan arbejdes med fokus på både læringsmiljøet i skolen, relationer til kammerater, forhold i hjemmet og barnet selv. Der vil i modellen indgå fokus på, hvordan civilsamfundet kan indgå i indsatserne omkring barnet.

Dokumentation og evaluering:

Der gennemføres en evaluering. Formålet med evalueringen er at bidrage med viden til initiativets løbende udvikling og tilpasning af modellen. Modtagere af midler fra ansøgningspuljen forpligtes til løbende at deltage i evalueringen.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP). Der er afsat 23 mio. kr. i den samlede periode.

Mere information:

Socialstyrelsen har indgået aftale med Herning, Hørsholm og Slagelse Kommuner om deltagelse i projektet. De tre kommuner vil i perioden 2021-2023 indgå i en systematisk udviklingsproces sammen med Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og en ekstern evaluator med henblik på at modne, dvs. udvikle og evaluere modellen, så der opbygges tværgående, national viden om, hvad der skal til for at styrke indsatsen over for målgruppen.

De tre kommuner er udvalgt på baggrund af en ansøgningspulje (udmøntet i december 2020). Det er ikke længere muligt at søge om deltagelse i projektet.

Kontakt:

Lise Skov Pedersen
+45 41 93 25 01
Specialkonsulent
Sidst opdateret 09/04 2021