Forside > Unge > Kriminalitet > Redskaber > Problemskabende ungegrupperinger > Redskaber til opsporing af børn og unge i risiko

Redskaber til opsporing af børn og unge i risiko

Her er indgangen til de ni redskaber. For hvert redskab findes en præsentation og vejledning, der kort beskriver baggrund og formål med redskabet. Alle redskaber findes i en wordskabelon og kan derfor tilpasses den enkelte kommunes behov.

Redskaberne er målrettet SSP, skolelærere, gadeplansmedarbejdere, boligsocial-medarbejdere m.fl. i deres arbejde med at opspore børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger.

Redskabskassen indeholder ni redskaber, der understøtter en tidlig og forebyggende indsats, blandt andet gennem screening, observation, logbøger, vurdering på skalaer og spørgeskemaer.

Redskaberne i redskabskassen er rettet mod forskellige formål, modtagere, metoder m.m. Redskabskassen er helhedsorienteret, idet der tilbydes redskaber til alle de primære faggrupper i arbejdet med opsporing af børn og unge i risiko. Fælles for redskaberne er, at de:

 • Bygger på viden om risikoindikatorer.
 • Understøtter systematik gennem fælles sprog og skabeloner.
 • Kan tilpasses ønsker og behov i den enkelte kommune eller organisatoriske enhed.
 • Er designet til hver enkelt modtagergruppe.
 • Tager afsæt i gængse kvalitative og kvantitative metoder.

Redskaberne kan tilgås i oversigten nedenfor. De enkelte redskaber kan også tilgås via navigationsmulighederne i menuen til venstre.

Redskabsoversigt

Her findes adgangen til de ni redskaber, der kan understøtte arbejdet blandt væsentlige faggrupper i kommunen og samarbejdsparter udenfor kommunen med opsporing af børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger.

Hvert redskab omfatter en præsentation og vejledning til redskabet. Indledningsvis beskrives motivationen for og formålet med redskabet, hvorefter indholdet kort introduceres. Efter den korte introduktion findes selve redskabet. Alle redskaber er tilgængelige, som skabeloner i Word-format. Redskabet er derfor redigerbart. Det betyder, at redskabet er lige til at skrive i og eventuelt nemt kan målrettes og justeres til behovet i kommunen.

 1. Ungeprofil – Spørgeskema til unge.
 2. Tryghedsprofil – Spørgeskema til borgere.
 3. Relationsprofil – Netværksdiagram (kortlægningsskabelon) til SSP.
 4. Risikoprofil – Risikoskala til SSP.
 5. Bekymringsprofil – Klassescreening til lærere og socialrådgivere.
 6. Skolefraværsprofil – Fraværsskala til skolen.
 7. Enkeltsagsprofil – Logbogsskabelon til gadeplans- og ungdomsklubmedarbejdere.
 8. Bekymringsstatus – Refleksionsskabelon til boligsocialmedarbejdere.
 9. Bekymringshenvendelse – Kort til ikke-fagprofessionelle.

Desuden fremgår en vejledning til anvendelsen af redskabet. Vejledningen giver inspiration til, hvordan redskabet kan anvendes. Igen kan anvendelsen målrettes og justeres til behovet i kommunen. Som del af vejledningen er der udarbejdet to tværgående vejled-ninger:

I tabellen findes et overblik over, hvem der afgiver informationerne i redskabet, og om viden fra redskabet primært fokuserer på individ- og/eller gruppeniveauet af børn og unge i kommunen.

Tabel: Overblik over redskabets informant og informationsniveau.

Sidst opdateret 10/12 2015