Forside > Unge > Efterværn > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Investering i efterværn

Efterværn | 06/07 2017

Vejen ind i voksenlivet kan være svær for mange udsatte unge, som ofte har et lavere uddannelsesniveau end andre unge, og kan have udfordringer bl.a. i forhold til beskæftigelse, psykiske problemer og ensomhed. Formålet med initiativet er derfor, at de unge, som er i målgruppen for efterværn efter SEL § 76, skal styrkes i overgangen til et stabilt og selvstændigt voksenliv med uddannelse, beskæftigelse, egen bolig og socialt netværk. Omlægningen indebærer en ændret tilgang, hvor udgangspunktet er, at alle unge, der ved overgangen til voksenliv er anbragt eller har en kontaktperson altid skal have tilbud om efterværn.

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Efterværn | 14/03 2017

Opfølgende samtaler skal sikre tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn, støtte til de udfordringer, der kan opstå i overgangen til voksenlivet, som anbragte unge ofte må klare på egen hånd, da de mangler et personligt netværk.

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge

Anbringelse, Efterværn | 27/03 2015

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge skal etablere og udvikle sociale og netværksskabende aktiviteter, som anbragte og tidligere anbragte kan drage nytte af i deres nuværende situation og i forhold til at etablere et godt voksenliv.

Sidst opdateret 03/07 2018