Forside > Unge > Efterværn > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge

Anbringelse, Efterværn | 27/03 2015

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge skal etablere og udvikle sociale og netværksskabende aktiviteter, som anbragte og tidligere anbragte kan drage nytte af i deres nuværende situation og i forhold til at etablere et godt voksenliv.

Efterværn og netværksgrupper for anbragte unge

Efterværn | 17/02 2016

Socialstyrelsen har igangsat en undersøgelse og erfaringsopsamling, som samlet skal bidrage med et mere solidt vidensgrundlag på efterværnsområdet. Opgaven har bl.a. til formål at inspirere til udviklingen af efterværn til tidligere anbragte unge og til udmøntningen af de resterende midler under satspuljeinitiativet.

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge

Efterværn | 14/03 2017

Opfølgende samtaler skal sikre tidligere anbragte unge, der ikke modtager efterværn, støtte til de udfordringer, der kan opstå i overgangen til voksenlivet, som anbragte unge ofte må klare på egen hånd, da de mangler et personligt netværk.

Investering i efterværn

Efterværn | 06/07 2017

Efterværnsindsatsen over for unge skal styrkes.

Sidst opdateret 24/04 2015