Projekter og initiativer

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge

Anbringelse, Efterværn | 27/03 2015

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge skal etablere og udvikle sociale og netværksskabende aktiviteter, som anbragte og tidligere anbragte kan drage nytte af i deres nuværende situation og i forhold til at etablere et godt voksenliv.

Undersøgelse og erfaringsopsamling ifm. pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge

Efterværn | 17/02 2016

Socialstyrelsen har igangsat en undersøgelse og erfaringsopsamling, som samlet skal bidrage med et mere solidt vidensgrundlag på efterværnsområdet. Opgaven har bl.a. til formål at inspirere til udviklingen af efterværn til tidligere anbragte unge og til udmøntningen af de resterende midler under satspuljeinitiativet.

Sidst opdateret 24/04 2015