Forside > Unge > Efterværn > Om efterværn

Om efterværn

Overgangen fra barn til voksen er en vanskelig periode for alle unge. For udsatte unge og i særlig grad for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være særligt svær.

Efterværn er et tilbud til unge mellem 18 og 23 år, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson eller har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke umiddelbart inden det fyldte 18. år.

Forskning peger på, at tidligere anbragte unge har en større risiko for at opleve vanskeligheder i forbindelse med overgangen til voksenlivet end deres jævnaldrende. Udfordringerne optræder også hos andre unge, men er for de tidligere anbragte unge komplekse og består af flere sammenhængende faktorer.

Formålet med efterværn er derfor at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse og gives, hvis det anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed.

Her på siden kan du læse om viden, initiativer og aktiviteter på efterværnsområdet, der kan være med til at hjælpe unge til en bedre overgang til voksenlivet. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Praktiske færdigheder

Mange tidligere anbragte unge mangler almindelige hverdagsfærdigheder i forhold til indkøb, madlavning, forvaltning af egen økonomi, udfyldelse af skemaer og blanketter samt viden om rettigheder og pligter i samfundet generelt. Ud over de personlige problemer, som mange af de unge har, skal de derfor erhverve sig viden og tillære sig færdigheder, der skal læres fra bunden ved anbringelsens ophør.

Uddannelse


Anbragte børn har langt større risiko end andre børn for at blive lavt uddannede eller ufaglærte som voksne, også selvom der kontrolleres for forældrenes uddannelsesniveau, køn og etnicitet. Forskningen viser, at mens 50 % af 21-årige mænd i almindelighed har en såkaldt erhvervskompetencegivende uddannelse, så gør det samme sig gældende for kun 15 % af de 21-årige, der tidligere har været anbragt. For kvinders vedkommende har 58 % en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens dette kun gælder for 21 % af de tidligere anbragte kvinder.

Beskæftigelse


Forskningen viser, at beskæftigelsesgraden er betydeligt lavere blandt tidligere anbragte. Mens 72 % af 21-årige mænd i almindelighed er i beskæftigelse (fraregnet de, som uddanner sig), så gør det samme sig gældende for kun 48 % af de 21-årige tidligere anbragte mænd. For kvinders vedkommende er 68 % i beskæftigelse, mens det samme gør sig gældende for kun 41 % af de tidligere anbragte kvinder.

Socialt netværk


Anbragte unge har i modsætning til andre unge, der flytter hjemmefra, ikke altid andre til at hjælpe sig. De unge vurderer selv betydningen af at have et støttende netværk som afgørende for den gode overgang til voksenlivet. Det handler for den unge om, at der på trods af det eksistentielle brud, som anbringelsen i udgangspunktet repræsenterer, fastholdes forbindelser mellem den unge, plejefamilien eller anbringelsesstedet og forældrene. Desuden at de unge introduceres for og udvikler nye netværk og almindelige fællesskaber, samt modtager støtte i forbindelse med uddannelse og integration på arbejdsmarkedet.

Sidst opdateret 22/02 2017