Forside > Unge > Kriminalitet > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Aftale om god opførsel

Kriminalitet | 08/04 2015

”Aftale om god opførsel” er et nyt initiativ, der skal styrke den tidlige indsats mod ungdomskriminalitet

Kortlægning af problemskabende ungegrupperinger

Kriminalitet | 04/05 2015

Projektet omhandler udviklingen af et kortlægningsværktøj til unge der er i risiko for rekruttering til rocker- eller bandegrupperinger

Forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger

Kriminalitet | 07/07 2016

Som led i tiltag til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet blev der i sommeren 2014 etableret en videns- og rådgivningsenhed i Socialstyrelsen. I regi af denne enhed igangsættes afprøvning af metoden "En vej ind" , som skal forebygge rocker- og banderekruttering.

Sidst opdateret 24/04 2015