Gå til indhold
Forside > Unge > Kriminalitet > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

SSP-uddannelse

Kriminalitet, Efteruddannelse | 18/12 2018

Projektet har til formål at understøtte fælles viden og faglighed i forebyggelsen af ungdomskriminalitet

Forløb: Unge med komplekse problemer

Dokumenterede metoder børn og unge, Kriminalitet | 22/02 2022

Projektet skal udvikle en model for intensive forløb til unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd, der kan indgå i strukturerede gruppeforløb med intensiv støtte.

Børn og unge med alvorlige kriminalitetsproblematikker

Kriminalitet, National koordination | 29/03 2022

Projektet har til formål at udarbejde en samlet tværfaglig og tværsektoriel beskrivelse og anbefaling af et koordineret forløb for børn og unge med alvorlige kriminalitetsproblematikker samt mindst en social eller psykiatrinær problemstilling.

Vidensafdækning – Unge med komplekse problemer

Kriminalitet | 12/04 2022

Socialstyrelsen har igangsat en vidensafdækning, der skal afdække og afgrænse gruppen af unge, som kommunerne oplever udfordringer med. Afdækningen omfatter deres problemkompleksitet, deres støttebehov samt indsatser, der kan hjælpe denne gruppe af unge.

Sidst opdateret 20/03 2020