Forside > Unge > Rusmidler > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Rusmidler | 06/05 2015

Socialstyrelsen igangsatte i foråret 2016 et projekt, som har til formål at udbrede tre veldokumenterede og lovende behandlingsmodeller til unge med rusmiddelproblematikker. Modellerne er tidligere implementeret i seks danske kommuner med gode resultater, og satspuljepartierne har derfor afsat midler til, at modellerne kan udbredes til flere kommuner.

Prøv Andre Veje

Rusmidler | 23/03 2017

Prøv Andre Veje (PAV) skal hjælpe anbragte unge, der har eller er i risiko for at udvikle en rusmiddelproblematik. Udbredelsen af forbehandlingsmetoden PAV skal øge anbragte unges trivsel og styrke deres evne til at fungere socialt og uddannelsesmæssigt.

Kerneelementer af U-turn og U18

Rusmidler | 08/08 2017

De to behandlingsmodeller U-turn og U18 har inspireret til udviklingen af et kompetenceudviklingsforløb, der består af både undervisning og lokal implementeringsstøtte. Kompetenceudviklingsforløbet hedder UNG Rusmidler. UNG Rusmidler er et tilbud om kompetenceudvikling til kommuner, der ønsker at udvikle og styrke deres tilbud om rådgivning og behandling til unge i alderen 15-25 år.

Modning af MOVE til grupper

Alkohol- og stofmisbrug, Rusmidler | 28/02 2019

Initiativet skal udvikle effektiv rusmiddelbehandling i grupper, så unge opnår stoffrihed og fastholder stoffrihed efter endt behandling.

Udbredelse af MOVE

Alkohol- og stofmisbrug, Rusmidler | 06/03 2019

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og uddannelse til kommuner, der vil arbejde med en ny metode, MOVE, der har vist bemærkelsesværdig god effekt i rusmiddelbehandling af unge mellem 15-25 år.

Sidst opdateret 24/04 2015