Projekter og initiativer

Metodeprogram på stofmisbrugsområdet

Alkohol- og stofmisbrug, Rusmidler | 10/04 2015

I metodeprogrammet afprøver en række kommuner evidensbaserede metoder til stofmisbrugsbehandling af unge (15-25 år). Metoderne er individuel kognitiv adfærdsterapi i kombination med Den Motiverende Samtale, som i dette projekt afprøves i en metodestringent og manualbaseret form.

Evaluering af forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer

Alkohol- og stofmisbrug, Rusmidler | 16/04 2015

Socialstyrelsen evaluerer forsøg med udgående indsatser for unge med rusmiddelproblemer på ungdomsuddannelser med henblik på formidling af resultaterne til kommuner, der ikke deltager i projektet.

Strategi for udsatte grønlændere i Danmark

Alkohol- og stofmisbrug, Hjemløshed, Prostitution, Psykisk sårbarhed, Psykiske vanskeligheder, Rusmidler, Udsatte grønlændere, Vold i nære relationer, Forebyggelse og tidlig indsats | 16/04 2015

Strategien har fokus på, at udvikle en model for samarbejdet mellem henholdsvis de private/frivillige aktiviteter og den almene sociale kommunale indsats. Derudover har strategien et specielt fokus på modtagelsen af grønlændere, der flytter til Danmark.

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Rusmidler | 06/05 2015

Socialstyrelsen igangsætter i foråret 2016 et nyt projekt, som har til formål at udbrede tre veldokumenterede og lovende behandlingsmodeller til unge med misbrug. Modellerne er tidligere implementeret i seks danske kommuner med gode resultater og satspuljepartierne har derfor afsat midler til, at modellerne kan udbredes til flere kommuner.

Projekt Andre Valg

Rusmidler | 06/05 2015

Projekt Andre Valg (PAV) er et indslusningsprojekt for unge indsatte med misbrugsproblemer. PAV motiverer unge til at få behandling for deres misbrug.

Prøv Andre Veje

Rusmidler | 23/03 2017

Prøv Andre Veje (PAV) skal hjælpe anbragte unge med rusmiddelproblematikker. Udbredelsen af forbehandlingsmetoden PAV skal øge anbragte unges trivsel og styrke deres evne til at fungere socialt og uddannelsesmæssigt.

Sidst opdateret 24/04 2015