Forside > Om os > Serviceloven

Serviceloven

Socialstyrelsens arbejde omfatter en række ydelser efter serviceloven.

Socialstyrelsens arbejde dækker en bred vifte af opgaver indenfor Børne- og Socialministeriets område og omfatter en række ydelser efter serviceloven.

Formålet med serviceloven er:

  • at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer.
  • at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte.
  • at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Alle de kommunale, regionale og private tilbud indsamles og formidles via Tilbudsportalen:

Læs om Tilbudsportalen her

Se hele serviceloven på Retsinformation:

Serviceloven på Retsinformation

 


Sidst opdateret 25/01 2017