Forside > Om os > Organisation > Socialtilsyn og National Koordination

Socialtilsyn og National Koordination

Kontoret varetager Socialstyrelsens auditfunktion i forbindelse med de fem socialtilsyn. Kontoret varetager også opgaven vedrørende National koordination på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Kontoret har opgaver i forbindelse med både de fem socialtilsyn og den nationale koordination.

Auditfunktionen

Socialstyrelsen skal gennem auditfunktionen sikre implementering af Tilsynsreformen samt en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af tilsynsopgaven på tværs af de fem kommunalt forankrede socialtilsyn.

Socialstyrelsen har i denne sammenhæng blandt andet ansvaret for at videreudvikle kvalitetsmodellen for socialtilsyn samt nødvendige redskaber, guidelines, kompetenceudvikling m.v. for at understøtte tilsynsarbejdet.

Socialstyrelsen udarbejder også en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.

National Koordination

Formålet med National koordination er at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig afspecialisering af indsatsen over for målgrupper, der er meget små eller har særligt komplekse problemstillinger.

Dette gør Socialstyrelsen ved at:

  • Følge udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem bl.a. dialog med kommunerne, høring af bruger- og interesseorganisationer samt undersøgelser af tilbudsstrukturen.

  • Sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud gennem udsendelse af centrale udmeldinger, når der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

  • Indsamle og formidle viden om målgrupper og indsatser gennem vejledende forløbsbeskrivelser.

Bemanding

Kontoret ledes af en kontorchef, en souschef og en faglig leder og har ca. 19 medarbejdere.

 

 

 

Sidst opdateret 29/11 2017