Gå til indhold
Forside > Om os > Organisation > Voksne

Voksne

Kontoret arbejder med social udsathed og psykisk sårbarhed blandt voksne. Kontoret understøtter udvikling og implementering af lovgivning, udvikler metoder og indsamler og formidler viden.

Kontoret arbejder med forebyggelse og tidlig indsats, sagsbehandling, helhed og sammenhæng samt kvalitet i indsatsten – alt sammen med udgangspunkt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Målgrupperne er mennesker med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte mennesker, der fx lever i hjemløshed, med et misbrug, med vold i nære relationer, senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og prostitution. 

Opgaver i kontoret 

Kontoret har disse kerneopgaver:

  • Understøtte implementeringen af lovgivningen på voksenområdet
  • Kvalificere de politiske beslutningsprocesser mellem minister og Folketinget
  • Samarbejde med og rådgive kommuner, regioner og andre centrale aktører om bedste praksis og implementering af indsatser og metoder
  • Indsamle, udvikle og formidle praksis- og forskningsbaseret viden, metoder og redskaber.

Organisering og Bemanding

Kontoret ledes af to kontorchefer, har fire faglige ledere og omkring 80 medarbejdere. Kontoret er opdelt i fire teams, der varetager forskellige fagområder: Team sagsbehandling, team psykisk sårbarhed, team Hjemløshed, vold og udsatte grønlændere og team misbrug, senfølger og prostitution.

Sidst opdateret 07/09 2021