Gå til indhold
Forside > Om os > Organisation > Persondatapolitik

Persondatapolitik

Persondatapolitikken beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger. Du kan også læse, hvilke rettigheder du har i den forbindelse som borger.

1.    Generelle bestemmelser

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Socialstyrelsen behandler og passer på personoplysninger. Derudover vil vi gerne oplyse dig om, hvilke rettigheder du har som borger, når vi håndterer dine personoplysninger.

1.1    Grundlæggende behandlingsprincipper

 • Personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til borgere og ansatte.
 • Oplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og saglige formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.
 • Oplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.
 •  Oplysninger skal være korrekte, og der skal laves passende tiltag for at sikre at urigtige oplysninger berigtiges eller slettes.
 • Oplysninger skal opbevares således, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i længere tid, end der er nødvendigt for at opfylde formålet.
 • Oplysninger skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling, ligesom det skal sikres, at oplysninger ikke går tabt eller bliver beskadiget.

2.     Personoplysninger i Socialstyrelsen

Socialstyrelsens hovedopgaver er fastsat i finansloven og består i at:

 • Tilvejebringe ny socialfaglig viden.
 • Formidle og udbrede virkningsfulde socialfaglige metoder og praksisser.
 • Varetage socialfaglig rådgivning af kommuner, regioner og borgere.
 • Understøtte udvikling og implementering af socialpolitik.
 • Varetage den nationale audit-funktion i forhold til socialtilsyn samt den nationale koordinationsstruktur
 • Forvalte tilskudsordninger.

Derfor vil størstedelen af de personoplysninger, Socialstyrelsen råder over være indsamlet i forbindelse med forskningsprojekter og evalueringer. I sådanne tilfælde har vi pligt til konkret at orientere dig herom eller indhente dit samtykke til deltagelse.

3.    Dine rettigheder

3.1    Du har ret til at få indsigt i dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi har om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem vi eventuelt har videregivet data til.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse eller samfundsmæssige interesser, fx forebyggelse af kriminalitet.

3.2    Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette eller begrænse brugen af dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

3.3    Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på siden.

4. Sikkerhed

Socialstyrelsen har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler fortrolige personoplysninger. Ligeledes laves der på baggrund af en risikovurdering relevant kryptering, logning og back-up af data. 

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for identitetstyveri, økonomisk tab, diskrimination, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, så du kan tage dig dine forholdsregler.

5.    Socialstyrelsens hjemmesider

Socialstyrelsen råder over følgende hjemmesider:

 • Socialstyrelsen.dk
 • Tilskudsportalen (Puljeportalen)
 • Fritvalgsdatabasen
 • Tilbudsportalen
 • Hjælpemiddelbasen
 • Ventelistelukning
 • Vidensportalen
 • Sociale begreber
 • Socialstyrelsens videokanal
 • Center mod Menneskehandel.

5.1    Cookies

En cookie er en tekstfil, som lægges på din computer eller andet IT udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din computer.

Cookies indeholder oplysninger i anonymiseret form.

Cookies anvendes af stort set alle websites og er i mange tilfælde en forudsætning for at websitet kan fungere.

Socialstyrelsen anvender overvejende cookies til at samle statistik om brugernes besøg som beskrevet herunder. Du kan læse mere om de specifikke cookies ved at trykke på cookie informationsknappen.
Du skal være opmærksom på, at du automatisk accepterer cookies, når du vælger at forsætte med at klikke rundt på hjemmesiden. Du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende Socialstyrelsens hjemmesider, men du vil måske opleve, at der kan være funktioner, der ikke fungerer korrekt.

Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browserindstillinger. Du kan blokere for cookies fra denne og andre hjemmesider ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser.

Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser på minecookies.org

5.2    Når du bevæger dig rundt på en af Socialstyrelsens hjemmesider

Socialstyrelsen har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiderne. Vi bruger Google Analytics, og det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger, da vi anonymiserer IP-adresser på alle besøgende.

Når du afspiller en video indlejret på vores hjemmeside fra YouTube, sættes der en såkaldt tredjeparts-cookies fra YouTube. YouTube bruger bl.a. cookies til at huske dine præferencer for sprog og til at foreslå dig lignende videoer.

Når du har besøgt en af Socialstyrelsens hjemmesider, indsamles følgende oplysninger om dig:

 • Hvilke sider du har kigget på
 • Hvilken browser du bruger.

Formålet med at indsamle oplysningerne er, at Socialstyrelsen kan bruge dem til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på vores hjemmesider.  

Vi kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra fx en søgemaskine.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl. a. kan bruges til at forbedre bl.a. opbygning og formidling på Socialstyrelsens hjemmesider.

5.3    Tilmelding til Socialstyrelsens nyhedsmails

Ved tilmelding til Socialstyrelsens nyhedsbrev registreres den e-mailadresse, som du selv afgiver. Socialstyrelsen benytter MailChimp som databehandler til at udsende nyhedsbrevene, hvilket betyder, at de får adgang til din mailadresse. MailChimp drives af Rocket Science Group og har datacenter i USA, men de har tilsluttet sig Privacy Shield aftalen, der sikrer lignende behandlingssikkerhed som i Europa herunder, at de ikke må videregive din mailadresse til tredjepart.

Du kan når som helst afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på linket, som er nederst i hvert nyhedsbrev.
Kun enkelte medarbejdere hos Socialstyrelsen har adgang til en liste over abonnenter. Ved hjælp af disse oplysninger holder vi os løbende orienteret om omfanget og arten af abonnementer. De oplysninger bruger vi til at målrette indholdet af nyhederne.

Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit abonnement.

6.    Jobrekruttering i Socialstyrelsen

Hvis du søger en opslået stilling i Socialstyrelsen registreres de kontaktoplysninger, som du har afgivet samt de dokumenter, fx CV og eksamensbeviser, som du uploader.

Oplysningerne anvendes i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Vi benytter Statens eRekruttering, som er en fælles statslig løsning. Vi har fælles dataansvar med Moderniseringsstyrelsen, jf.

Cirkulæreskrivelse om fælles dataansvar vedrørende Moderniseringsstyrelsens fællesoffentlige systemer 

Moderniseringsstyrelsen anvender HR Manager Danmark ApS som underdatabehandler. Du kan når som helst slette din profil, redigere eller slette din ansøgning ved at logge ind i databasen med din mail (brugernavn) og adgangskode.

Som udgangspunkt er det udvalgte ansatte i HR-afdeling, der behandler ansøgningen og sender den til det relevante ansættelsesudvalg. Ansøgninger slettes automatisk i systemet efter 6 måneder, med mindre du selv vælger at forny din profil.

6.1    Tilmelding til jobagenten, som fortæller om ledige stillinger i Socialstyrelsen

Ved tilmelding til Socialstyrelsens jobagent registreres de kontaktoplysninger, som du har afgivet og dine eventuelle søgeord.

Oplysningerne anvendes til automatisk at sende dig Socialstyrelsens jobopslag via e-mail. Du kan når som helst afmelde dig eller redigere jobagenten ved enten at klikke på linket, som er nederst i den tilsendte bekræftelse på oprettelsen. Alternativt logger du ind med dit brugernavn (din mail) og kodeord, hvorefter du kan slette din tilmelding.

Oplysningerne om de enkelte abonnementer videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit abonnement. Et abonnement slettes automatisk efter 18 måneder.

7. Tilmelding til arrangement afholdt af Socialstyrelsen

Socialstyrelsen bruger web-løsningen NemTilmeld til at håndtere konferencer og kurser i Socialstyrelsen. Vi registrerer de oplysninger, du måtte afgive, herunder kontaktoplysninger og eventuelle særlige hensyn i forhold til kost og handicaps. Derfor er det kun udvalgte ansatte i Socialstyrelsen, der har adgang til NemTilmeld. Vi har databehandleraftale med NemTilmeld, der sikrer, at de kun må håndtere data efter vores instruks, og at data ikke deles med tredjepart.

7.1    Bestilling af udgivelser eller andet materiale

De steder på Socialstyrelsens hjemmesider, hvor du kan bestille pjecer, udgivelser eller lignende, registrerer vi de kontaktoplysninger, du selv indtaster. Så snart din bestilling er sendt, sletter vi dine informationer.

8. Klagemuligheder

Socialstyrelsen har en databeskyttelsesrådgiver, som du altid kan kontakte, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiver Janni Brodersen, tlf.: 41 93 24 50

Ønsker du at klage over Socialstyrelsens behandling af dine personoplysninger kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Mail:

www.datatilsynet.dkSidst opdateret 05/07 2019