Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2021 > Nye brugervenlige udgaver af Indsatstrappens redskaber
25/08 2021

Nye brugervenlige udgaver af Indsatstrappens redskaber

Få overblik over økonomien og foranstaltningsmønsteret på børneområdet i jeres kommune. Indsatstrappens Udgiftsmodel og Indsatstrappens Nøgletal er netop offentliggjort i nye versioner. Redskaberne er lette at anvende. Se mulighederne i de nye præsentationsfilm.

Indsatstrappens to redskaber gør det muligt at følge både udgiftsudviklingen og foranstaltningsmønsteret på det specialiserede børneområde i den enkelte kommune.

Det kan understøtte en faglig refleksion over, hvordan I lokalt anvender de forskellige foranstaltninger og investerer midlerne på børneområdet. Der kan genereres rapporter direkte fra begge redskaber, der derfor også giver mulighed for let og hurtigt at lave relevant ledelsesinformation.

Både Indsatstrappens Udgiftsmodel og Indsatstrappens Nøgletal findes nu i nye udgaver, hvor der bl.a. er lagt særlig vægt på brugervenligheden. I begge redskaber kan der laves sammenligninger over tid, med andre kommuner og med hele landet.

Udgiftsmodel i to varianter

Indsatstrappens Udgiftsmodel er ikke blot opdateret, men findes nu i to varianter: Et reduceret, men hurtigere redskab og et fuldt redskab.

Det fulde redskab indeholder meget data og kan derfor være længe om at beregne analyserne. Det reducerede redskab er hurtigere og dermed en genvej til at lave lette analyser, når behovet for data er mindre.

Begge udgaver indeholder relevante regnskabsdata fra alle kommuner og rummer de samme analysemuligheder. Som noget nyt kan man nu også lave en analyse af serviceudgifternes fordeling på indsatstrappens trin og dermed se ændringen i prioriteringen på indsatstrappen over tid mv.

Se filmen og hent Indsatstrappens Udgiftsmodel

Indsatstrappens Nøgletal

Redskabet indeholder en række nøgletal, der giver jer mulighed for at følge jeres kommunes foranstaltningsmønster på det specialiserede børreområde over tid.

Med den nye version af redskabet er der nu registerdata for 8 ud af 11 nøgletal. De resterende nøgletal har I selv mulighed for at indtaste data for.

Se filmen og hent Indsatstrappens Nøgletal


Om Indsatstrappen

Indsatstrappen refererer til de kommunale indsatser for børn og unge – gående fra den mindst til den mest indgribende foranstaltning. Det nederste trin udgøres af tidlige indsatser på almenområdet, det øverste af de i alt seks trin er anbringelse på institution

Læs mere om indsatstrappen

Sidst opdateret 25/08 2021