Gå til indhold

Indsatstrappens Nøgletal

Socialstyrelsen har sammen med en række kommuner udviklet et redskab til at følge foranstaltningsmønsteret på det specialiserede børneområde. Redskabet hedder Indsatstrappens Nøgletal.

Indsatstrappens Nøgletal er et redskab, der indeholder en række nøgletal, der beskriver de enkelte trin eller bevægelser på indsatstrappen.

Indsatstrappen illustrerer, hvor indgribende en foranstaltning er i et barns liv. Jo lavere trin på indsatstrappen, barnet får foranstaltning på, desto tættere er barnet på et almindeligt hverdagsliv. Indsatstrappen er defineret i samarbejde med kommunerne Herning, Haderslev og Hvidovre i forbindelse med partnerskabsprojektet: Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats fra 2015-2017.

Anvendelse af Indsatstrappens Nøgletal

Redskabet giver den enkelte kommune mulighed for at følge deres eget foranstaltningsmønster over tid. Derudover kan kommunerne også sammenligne udviklingen i deres anbringelsesmønster med regions- og landsgennemsnit samt med andre kommuner på baggrund af anbringelsesstatistikken.

Nøgletallene kan således blandt andet bruges som ledelsesinformation i kommunerne.

Nøgletallene 

Indsatstrappens Nøgletal indeholder 12 overordnede nøgletal, som tilsammen kan give en pejling på, om kommunens samlede udvikling bevæger sig i den ønskede retning. Nøgletallene er, ligesom Indsatstrappen, udviklet i forbindelse med partnerskabsprojektet:

 1. Institutionsanbringelser
 2. Varighed af institutionsanbringelser 
 3. Anbringelser i plejefamilier 
 4. Anbringelser i netværksplejefamilier 
 5. Hjemmebaserede foranstaltninger 
 6. Forebyggende indsatser (§ 11, stk. 3-tilbud) 
 7. Tidligere institutionsanbragte 
 8. Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og op ad indsatstrappen 
 9. Bevægelser fra hjemmebaserede foranstaltninger og ned ad indsatstrappen 
 10. Udvikling i forebyggende indsatser (§ 11, stk. 3-tilbud) 
 11. Udgifter til forebyggende foranstaltninger og anbringelser
 12. Opfølgninger 

Nogle nøgletal er opgjort på forhånd på baggrund af anbringelsesstatistikken, andre nøgletal skal kommunerne selv indtaste.

Hent Indsatstrappens nøgletal

Når du henter Indsatstrappens Nøgletal får du altid den senest opdaterede version. Modellen opdateres som udgangspunkt en gang om året (primo året) med nyeste tal fra anbringelsesstatistikken. Disse vil dog være ca. et år forsinkede. Man vil eksempelvis først kunne se registerdata for år 2019 i den version, der kommer primo 2021.

Hent Indsatstrappens Nøgletal 

Tekniske betingelser

Indsatstrappens nøgletal er opbygget i Excel. Redskabet virker kun i Excel til Windows, og er testet til at virke i Excel 2016.

Redskabet benytter makroer, og vil derfor ikke virke, hvis den gemmes i andre formater end ”.xlsb”. For at anvende Indsatstrappens nøgletal skal din computers sikkerhedsindstillinger ikke blokere makroer.


 

Sidst opdateret 06/02 2020