Gå til indhold

Indsatstrappens Nøgletal

Indsatstrappens Nøgletal er et redskab til at følge foranstaltningsmønsteret på det specialiserede børneområde over tid med indsatstrappen som udgangspunkt.

Indsatstrappens Nøgletal er et redskab til at følge kommunernes omlægning til en tidligere og mere forebyggende indsats på det specialiserede børneområde. Indsatstrappen repræsenterer en faglig tankegang, der påvirker hele området, mens Indsatstrappens Nøgletal giver mulighed for at følge implementeringen af og arbejdet med den faglige tankegang via de mest relevante nøgletal.

Nøgletallene 

Indsatstrappens Nøgletal indeholder 11 overordnede nøgletal, som tilsammen kan give en pejling på, om kommunens samlede udvikling bevæger sig i den ønskede retning. De konkrete definitioner for hvert nøgletal findes i vejledningen, som kan hentes nedenfor. De 11 nøgletal omhandler:

 1. Institutionsanbringelser
 2. Varighed af institutionsanbringelser 
 3. Anbringelser i plejefamilier 
 4. Anbringelser i netværksplejefamilier 
 5. Hjemmebaserede foranstaltninger 
 6. Forebyggende indsatser (§ 11, stk. 3-tilbud) 
 7. Tidligere institutionsanbragte 
 8. Fra hjemmebaserede foranstaltninger og op ad indsatstrappen 
 9. Fra hjemmebaserede foranstaltninger og ned ad indsatstrappen 
 10. Fra forebyggende indsatser og op ad indsatstrappen 
 11. Frekvens af opfølgninger 

8 ud af de 11 nøgletal er dataunderstøttet i redskabet på baggrund af bl.a. anbringelsesstatistikken. De resterende nøgletal har kommunerne selv mulighed for at indtaste.

Nøgletallene er, ligesom indsatstrappen, udviklet i samarbejde med Haderslev, Herning og Hvidovre Kommune som led i partnerskabsprojektet under satspuljeprojektet "Tidlig Indsats – Livslang Effekt" fra 2015 til 2017.

Anvendelse af Indsatstrappens Nøgletal

Redskabet giver den enkelte kommune mulighed for at følge deres eget foranstaltningsmønster over tid. Derudover kan kommunerne, for de 8 dataunderstøttede nøgletal, sammenligne udviklingen i nøgletallene med  andre kommuner og hele landet. Nøgletallene kan således eksempelvis bruges som ledelsesinformation i kommunerne.

Hent Indsatstrappens nøgletal

Når du henter Indsatstrappens Nøgletal får du altid den senest opdaterede version. Modellen opdateres som udgangspunkt en gang om året med nyeste tal fra anbringelsesstatistikken. Disse vil dog være ca. et år forsinkede. Man vil eksempelvis først kunne se data for 2020 i den version, der kommer ultimo 2021.

Hent Indsatstrappens Nøgletal 2.0

Du kan også hente vejledningen til Indsatstrappens Nøgletal ved at bruge nedenstående link:

Hent vejledning til Indsatstrappens Nøgletal

Tekniske betingelser

Indsatstrappens nøgletal er opbygget i Excel. Redskabet virker kun i Excel til Windows, og er testet til at virke i Excel 2016.

Redskabet benytter makroer, og vil derfor ikke virke, hvis den gemmes i andre formater end ”.xlsb”. For at anvende Indsatstrappens nøgletal skal din computers sikkerhedsindstillinger ikke blokere makroer.

Sidst opdateret 29/11 2021