Gå til indhold

Indsatstrappens Udgiftsmodel

Indsatstrappens Udgiftsmodel er et redskab til at opgøre kommunale udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde. Redskabet giver dig mulighed for, at følge udgifterne over tid i din kommune og en række sammenligningskommuner med udgangspunkt i indsatstrappen.

Indsatstrappens Udgiftsmodel er et redskab til at fordele kommunernes udgifter og indtægter efter indsatstrappen på det specialiserede børneområde. Indsatstrappen repræsenterer en faglig tankegang, der som udgangspunkt ikke er direkte afspejlet i de kommunale regnskaber på det specialiserede børneområde, men Indsatstrappens Udgiftsmodel kan oversætte de kommunale regnskaber, så udgifterne fordeles på indsatstrappens trin. Indsatstrappens Udgiftsmodel kan derfor bidrage til et øget videns grundlag om økonomien på det specialiserede børneområde med fokus på en tidligere forebyggende indsats.

Kommunale regnskaber og kontoplanen

De kommunale regnskaber følger den autoriserede kontoplan, som alle landets kommuner skal opgøre deres regnskaber efter. De kommunale regnskaber indeholder de samlede udgifter på det specialiserede børneområde, og udgifterne er opgjort på samme måde for alle landets kommuner.

Indsatstrappens Udgiftsmodel oversætter posterne i den autoriserede kontoplan, så de afspejler de samlede udgifter til det specialiserede børneområde både fordelt på indsatstrappens trin og på de udgifter, som ikke direkte kan tilskrives et trin på indsatstrappen.

Definitionen af trappen, herunder hvilke indsatser der hører til på hvert trin, er udviklet i samarbejde med Haderslev, Herning og Hvidovre Kommune som led i partnerskabsprojektet under satspuljeprojektet "Tidlig Indsats – Livslang Effekt" fra 2015 til 2017.

Anvendelse af modellen

Du kan bruge Indsatstrappens Udgiftsmodel til at lave tre typer af analyser.

For det første kan du følge udgifterne over tid med udgangspunkt i indsatstrappen. Du kan sammenligne udgiftsudviklingen i din kommune med udviklingen i en gruppe af sammenligningskommuner, regionen og hele landet.

For det andet kan du følge fordelingen af udgifterne på indsatstrappen. Udviklingen i udgiftsfordelingen kan ses for din egen kommune eller sammenlignes med en gruppe af sammenligningskommuner, regionen og hele landet. Dette resultat kan anvendes som estimat for ændringer i prioriteringer på tværs af indsats-trappen.

For det tredje kan du lave en analyse af udgiftsændringer (merudgifter) i forhold til et basisniveau af udgifter. Det kan eksempelvis være relevant, hvis din kommune vælger at omlægge indsatsen og ønsker at se udviklingen i den ekstra udgift, som omlægningen vil føre med sig på kort sigt – og eventuelt den besparelse som kan følge på længere sigt.

Hent Indsatstrappens Udgiftsmodel 

Når du henter Indsatstrappens Udgiftsmodel, får du altid den senest opdaterede version. Du kan vælge mellem to varianter af redskabet:

Indsatstrappens reducerede redskab indeholder regnskaber fra de seneste 5 år. Denne version anbefales, hvis du kun har behov for at se 5 år tilbage i tiden, da modellen er hurtigere til at beregne end den fulde version.

Hent Indsatstrappens Udgiftsmodel 2.2 (Reduceret redskab)

Indsatstrappens fulde redskab indeholder data fra 2007 og frem. Det fulde redskab er en 'tungere' model, og den er langsommere til at lave beregningerne.

Hent Indsatstrappens Udgiftsmodel 2.2 (Fuldt redskab)

Du kan også hente vejledningen til Indsatstrappens Udgiftsmodel ved at bruge nedenstående link:

Hent Vejledning til Indsatstrappens Udgiftsmodel

Tekniske betingelser

Indsatstrappens Udgiftsmodel er opbygget i Excel 2016. Modellen virker kun i Excel til Windows.

Modellen benytter makroer, og vil derfor ikke virke, hvis den gemmes i andre formater end ".xlsb". For at anvende modellen skal din computers sikkerhedsindstillinger ikke blokere makroer.

Sidst opdateret 25/08 2021