Gå til indhold
Forside > Nyheder

Nyheder

Her kan du søge i alle Socialstyrelsens nyheder.
07/06 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Forsøg med selvvisitation i ældreplejen

Der er udmeldt en ansøgningspulje med fokus på en bedre inddragelse af ældre borgeres ønsker og behov i visitationen af hjemmepleje. Ansøgningsfrist: 12. august 2022 kl. 12.00.

07/06 2022

Ser du det, hvis ukrainere er udsat for menneskehandel?

Mange ukrainske borgere er netop nu på flugt fra krigen. De er i en sårbar situation og kan risikere at blive udnyttet og handlet til fx tvangsarbejde eller prostitution. Center mod Menneskehandel står bag informationsmateriale til både ukrainere og fagpersoner, der er i kontakt med dem.

02/06 2022

Sammen kan vi udvikle sociale indsatser, der virker

SUSI, Strategien for udvikling af den sociale indsats, inviterer til et tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen, kommuner og andre aktører på socialområdet. Strategien er netop revideret. En ny pjece og en ny film fortæller, hvordan man kan deltage i udviklingsarbejdet, og hvad det indebærer for jer at indgå i et initiativ.

02/06 2022

Den gode anbringelse

Hvad kendetegner den gode anbringelse, og hvad skal man sætte fokus på for at videreudvikle kvaliteten på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder? Det er omdrejningspunktet for en ny udgivelse fra Socialstyrelsen, der bl.a. fremhæver betydningen af gode relationer og opbakning til skolelivet.

31/05 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Modning af ambulant, kommunal indsats til voldsudsatte

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal videreudvikle en model for en ambulant indsats til voldsudsatte, der i dag ikke opsøger hjælp eller ikke får den rette støtte. Puljen kan søges af kommuner. Ansøgningsfrist: 11. august 2022 kl. 12.00.

31/05 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Demensvenlige tiltag, herunder boformer

Der er udmeldt en ansøgningspulje til lokale, regionale eller landsdækkende aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende. Puljen har fokus på at understøtte demensvenlige fysiske rammer. Ansøgningsfrist: 10. august 2022 kl. 12:00.

30/05 2022

Annoncering: Tilbud søges på undervisning i CTI-metoden

Indsatsmodellen ’Social støtte i overgang til og fastholdelse i job’ skal udbredes, og Socialstyrelsen søger i den forbindelse en udbyder, der kan undervise i metoden CTI (Critical Time Intervention). Tilbudsfristen er den 19. august 2022.

30/05 2022

Tre undersøgelser om vold i nære relationer

Socialstyrelsen har netop udgivet tre rapporter med forskellige perspektiver på vold i nære relationer. Undersøgelserne viser bl.a., at volden ofte finder sted over mange år, og at mange, der udsættes for vold, samtidig har andre sociale problemer.

24/05 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Netværksskabende aktiviteter for plejefamilier og/eller anbragte børn

Der er udmeldt en ansøgningspulje til aktiviteter, der kan styrke netværket for plejefamilier og/eller anbragte børn. Ansøgningsfrist: 12. august 2022 kl. 12:00

23/05 2022

På vej mod en specialeplanlægning på socialområdet

Social- og Ældreministeriet har offentliggjort afrapporteringen af evalueringen af det specialiserede socialområde sammen med et nyt politisk udspil. Socialstyrelsen har bidraget til evalueringen med en model for en specialeplanlægning, der skal bidrage til at sikre, at der er de højt specialiserede indsatser til rådighed, der er behov for.

23/05 2022 | Ansøgningspuljer

Pulje: Landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at yde støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp i 2022 og 2023. Ansøgningsfrist: 17. august 2022 kl. 12:00.

23/05 2022

Se eller gense webinaret ”Fra borgerinddragelse til partnerskab”

Brugen af Åben Dialog har forandret arbejdet med borgernes sager i Høje Taastrup Kommune. Det blev der fortalt om på Socialstyrelsens webinar 21. april 2022, hvor der var fokus på at tage skridtet fra inddragelse i egen sag til fælles kvalitetsudvikling. Nu er hele webinaret tilgængeligt på video.

19/05 2022

Udbud: VISOs ydelser på KaS-området

Socialstyrelsen udbyder VISO-ydelser indenfor for KaS - Koordinering af Specialrådgivning, der omfatter seks målgrupper på handicapområdet. Tilbudsfrist: 17. juni 2022.

19/05 2022

Ny hjemmeside om sund seksualitet og grænser hos børn og unge med handicap

Et nyt site formidler materialer, der lærer børn og unge med handicap om sund seksualitet, og hvordan man både viser sine egne grænser og respekterer andres. Hjemmesiden er udviklet af Socialt Udviklingscenter i samarbejde med Socialstyrelsen og en række handicaporganisationer.

19/05 2022

Ny viden om at arbejde traumebevidst med socialt udsatte voksne

Det kan være afgørende for udsatte voksnes udbytte af sociale indsatser, at sociale tilbud forholder sig til sammenhængen mellem borgernes traumer og deres adfærd. En ny rapport præsenterer viden om, hvordan sociale tilbud kan arbejde traumebevidst ved bl.a. at understøtte tillid, tryghed og empowerment i mødet med borgeren.

17/05 2022

Ny vidensindsamling om brugen af adoption som social indsats

Hvordan udvikler adopterede børn og unge sig sammenlignet med jævnaldrende, der er vokset op i andre former for anbringelser? Hvilke faktorer har betydning for stabilitet i adoptioner? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i en ny udgivelse.

15/05 2022

Udbud: Samfundskampagne om de mest udsatte børn og unge

Der skal gennemføres en samfundskampagne, som skal motivere borgere til at tage aktivt del i de mest udsatte børn og unges liv som aflastnings-, venskabs-, pleje- eller adoptivfamilie. Socialstyrelsen udbyder opgaven. Frist for ansøgning til prækvalifikation: 8. juni 2022. Tilbudsfrist: 19. august 2022.

12/05 2022

Hvordan hjælper vi særligt sårbare mennesker med misbrug?

Hvad ved vi om målgruppen af borgere med både misbrug, psykiske vanskeligheder og sociale problemer? Og hvilke tilgange og metoder er egnede til udredning og støtte? Kom til gå hjem-møde 14. juni i Aarhus eller 16. juni i Esbjerg og få input til arbejdet med målgruppen.

12/05 2022

Se ekspertfilm fra konferencen om senfølger efter seksuelle overgreb

Voksne, som har været udsat for overgreb i barn- eller ungdommen, kan lide af alvorlige følgevirkninger som PTSD, angst og selvskadende adfærd. Du kan nu se fire små film, hvor hovedoplægsholderne fra den velbesøgte konference 21. april 2022 deler de vigtigste pointer om, hvordan vi som fagprofessionelle kan hjælpe disse borgere.

12/05 2022

VISO lancerer ny podcastserie

Hvordan får man børn med autisme og skolevægring tilbage i skole? Hvad kan vi lære af de svære anbringelsessager? Og hvordan forebygger vi udadreagerende adfærd hos mennesker med udviklingshæmning? Det er de udfordrende spørgsmål, som Socialstyrelsen belyser i en ny podcastserie, der også fortæller, hvad VISO kan tilbyde.

Viser 81-100 af 1390. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / ... / 70
Sidst opdateret 10/03 2022