Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2019 > Temadage: Udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
27/06 2019

Temadage: Udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

Få viden om virksomme metoder og redskaber til at forebygge og mindske udadreagerende adfærd hos voksne med udviklingshæmning. Socialstyrelsen inviterer til temadage 16. september i København, 27. september i Vejle og 11. oktober i Odense.

Der er nu åbent for tilmelding til Socialstyrelsens temadage om udviklingshæmning og udadreagerende adfærd.

Teamdagene tager afsæt i VIVEs rapport og formidlingshæfte Voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd. Rapporten er udarbejdet for VISO og præsenterer bl.a. metoder, redskaber og en række faktorer, der kan virke forebyggende.

Temadagene henvender sig til fagpersoner, der arbejder med målgruppen, og vil have fokus på det konkrete arbejde med borgeren og med forhold omkring borgeren, der kan have betydning for adfærden.

Se rapporten om voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

Se formidlingshæftet om voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd

Det kan du opleve på temadagen

VIVE præsenterer metoder til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd på baggrund af international forskning og en undersøgelse af VISO-specialisters praksis.

Efterfølgende vil botilbuddet Sødisbakke, der er VISO-leverandør, fortælle, hvordan de forstår den udadreagerende adfærd, og hvilke metoder og tilgange de benytter for at håndtere og forebygge adfærden.  

Herefter skal deltagerne arbejde med LA2- metodemanual, som giver konkrete redskaber til at arbejde forebyggende og trivselsfremmende.  

Praktiske oplysninger

Deltagelse er gratis, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet.

 

Sidst opdateret 27/06 2019