Gå til indhold
Forside > Nyheder > 2018 > Pulje: Bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage
29/06 2018 | Ansøgningspuljer

Pulje: Bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage. Ansøgningsfrist: 26. september 2018 kl. 12.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 6,0 mio. kr. i 2018 til bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage.

Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til initiativer, der støtter borgere med handicap, og eventuelt deres pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.

Initiativerne i projekterne skal bidrage til, at styrke borgernes retssikkerhed, så borgerne oplever at få den støtte, som de har behov for. Initiativerne kan eksempelvis være lokale bisidderordninger, udrykningskorps, som besøger botilbud, aktivitets- og samværstilbud mv., lokale kampagner eller udarbejdelse af informationsmaterialer.

Målgruppe

Målgruppen er borgere med handicap og eventuelt deres pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 26. september (rettet) 2018 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er lokale handicapråd og lokale interesseorganisationer.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Nyheden er opdateret 17. august med rettelse af datoen for ansøgningsfristen, der ved en fejl var angivet som 29. august. Den korrekte dato er 26. september. Red.

Sidst opdateret 17/08 2018