Aktiviteter

22 aug

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

Skærehallen, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde
Kurset stiller skarp på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnet særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
23 aug

Brugerkursus i YLS/CMI

Bymose Hegn Hotel & Kursuscenter Bymosegårdsvej 11 3200 Helsinge
Socialstyrelsen tilbyder brugerkursus i dokumentationssystemet YLS/CMI til fagfolk, der arbejder med unge med en kriminel adfærd. Redskabet kan bruges til at screene den unges tilbagefald til kriminalitet og til at planlægge og dokumentere indsatsen.
30 aug

Videnkursus om udsatte børn og unges skolegang

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Kurset giver viden om de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til socialt udsatte børns skolegang, forskningsbaseret viden om fraværs- og motivationsforskningen samt konkrete eksempler på, hvordan vi styrker fokus på skolegang.
03 sep

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
03 sep

Videnkursus om overgreb på børn og unge

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
På kurset får du viden om og redskaber til håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb, herunder en faglig tilgang til tolkning af mulige tegn og reaktioner hos barnet eller den unge, der har været udsat for overgreb.
03 sep

Netværksmøde, multiple funktionsnedsættelser

Multiple funktionsnedsættelser Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C. (mødelokale 1, SV52).
Teamsamarbejde er emnet ved næste møde i det faglige netværk for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.
04 sep

Nordisk Siddesymposium 2018

Scandic Sluseholmen, København SV.
Vær med, når Socialstyrelsen og de nordiske samarbejdspartnere afholder præ-workshops og konference i København om siddestillinger og mennesker med funktionsnedsættelse. Tilmeldingen er åben.
05 sep

Videnkursus om plejefamilieområdet

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver den nødvendige opdatering på lovgivningen samt indblik i forsknings- og praksisbaseret viden, der kan understøtte arbejdet med at sikre en vellykket anbringelse. Kurset er en del af børnekataloget.
06 sep

Videnkursus om matchning til en foranstaltning

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Det rette match styrker børn og unges mulighed for at etablere en stærk tilknytning til deres nærmeste omsorgsgivere og evne til at indgå i sociale relationer. Kurset om matchning opdaterer dig på gældende lovgivning og giver bud på metoder til en vellykket matchning.
12 sep

Seminar om CTI-metoden

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Socialstyrelsen afholder seminar om CTI den 12. september 2018, hvor du kan høre om nyeste viden om metoden og være med i erfaringsudvekslingen om styrker, udfordringer, konkret anvendelse og forankring af metoden.
Viser 1-10 af 50. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4 / 5