Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

13 nov

Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V
I efteråret 2019 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
13 nov

Børn som pårørende

Kbh Prof. Højskole, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
​Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
14 nov

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb?
14 nov

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Odense

Ældre- og Handicapforvaltningen - Odense Kommune, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
18 nov

Temadag: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere (Odense)

Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale U14
Socialstyrelsen inviterer til temamøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Temamødet har fokus på trivselsfremmende fysiske rammer.
19 nov

FIT konference i Danmark 2019

Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense
Vi gentager succesen - Socialstyrelsen og COK afholder igen i år konference om FIT (Feedback Informed Treatment) Kom og vær med 19. november, når vi mødes i Odense. Med implementering og omsætning af FIT i praksis i dansk kontekst sætter vi denne gang fokus på overgangen fra opstart til forankring af FIT.
19 nov

Én plan – temadag om helhedsorienteret sagsbehandling (Horsens)

Scandic Bygholm Park, Horsens
Få ny viden om arbejdet med helhedsorienterede planer for borgere med komplekse og sammensatte behov, når Taskforce - Handicap holder regional temadag om helhedsorienteret sagsbehandling.
19 nov

Temadag: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere (Aalborg)

AAU CREATE, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg
Socialstyrelsen inviterer til temadag om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Temadagen har fokus på trivselsfremmende fysiske rammer og meningsfuld hverdag.
20 nov

Informationsmøde: Få støtte til at arbejde med virksomme bostøttemetoder

Socialstyrelsen Edisonvej 1, 5000 Odense C
Socialstyrelsen giver støtte til at implementere Åben Dialog, Critical Time Intervention (CTI) eller Social Færdighedstræning, der alle har vist gode resultater i indsatsen på voksenområdet. Hør mere om både metoderne og støttemulighederne på vores informationsmøde 20. november i Odense.
21 nov

Videnskursus om plejefamilieområdet

PH Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Der er de seneste år opstået et stigende fokus på familieplejeområdet i Danmark, og med lovændring og indførelse af nye plejefamilietyper forudsætter dette særlig opmærksomhed i sagsbehandlingen, når der er tale om anbringelse i plejefamilie.
Viser 1-10 af 34. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4