Aktiviteter

19 mar

Fyraftensmøde om forebyggende indsatser (København)

IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
Lær af erfaringer fra kommuner og NGO’er, som har samarbejdet om forebyggende indsatser til børn og unge.
21 mar

​Videnkursus om servicelovens kapitel 11

Jelling/Vejle
Kurset giver en uddybet forståelse af, hvorledes de enkelte bestemmelser i servicelovens kapitel 11 skal fortolkes og omsættes i den konkrete sagsbehandling.
22 mar

Videnkursus om underretninger

Jelling/Vejle
Kurset giver styrkelse af det juridiske og socialfaglige grundlag til at kunne vurdere og handle på underretninger om udsatte børn og unge, og derigennem blive mere handlingsbevidste til barnets bedste og med inddragelse af barnet.
13 apr

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andre kommende brugere af SØM.
16 apr

Stepping Stones - en familieindsats, der virker

Kalundborg Rådhus - Rådssalen, Holbækvej 141, 4400 Kalundborg.
Kalundborg Kommune og Socialstyrelsen inviterer til et inspirationsmøde, hvor indsatsen Stepping Stones bliver præsenteret. Hør om, hvordan indsatsen kan gøre en forskel for familier, der har et barn med handicap.
18 apr

Videnkursus om børn og unge med funktionsnedsættelser

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset giver indblik i og viden om den særlige situation børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier står i. Kurset fokuserer på at gøre deltagerne bedre til at inddrage børn, unge og forældre samt at give viden om, hvilke indsatser og støttemuligheder der er til rådighed for denne målgruppe.
19 apr

Konference: Forebyggelse af voldsomme episoder

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
Socialstyrelsen inviterer til en stor konference 19. april 2018 om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Hør om implementering, læring og konkrete metoder.
25 apr

Handicapkonference 2018

Comwell Middelfart
Socialstyrelsen og COK afholder i 2018 en national konference, der sætter fokus på sociale forståelser af handicap. Sociale barrierer, muligheder for deltagelse og ligebehandling er i centrum i sådanne forståelser af handicap. Det samme er borgerperspektivet, som er underoverskriften for dette års konference.
30 apr

Inspirationsmøde: En tidligere forebyggende indsats

First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000, Odense C
Socialstyrelsen afholder igen et gratis inspirationsmøde for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for børn og unge i udsatte positioner. Arrangementet er både for de kommuner, som overvejer at omlægge deres indsats og for dem, der allerede er i gang.
02 maj

Uddannelse i SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel - Spor 1, Region Hovedstaden

Hotel Scandic Sydhavn, Sydhavns Pl. 15, 2450 København
Arbejder du med sociale investeringer? Så kan du nu komme på kursus i at bruge SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel. Incentive og VIVE afholder for Socialstyrelsen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Uddannelsen bygges op omkring 3 spor, som retter sig mod både beslutningstagere og brugere på flere niveauer.
Viser 1-10 af 32. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3 / 4