Gå til indhold
Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

02 dec

Videnskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Online
Kurset introducerer central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete, kommunale cases.
02 dec

Videnskursus om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Online
Sammenhæng i løsningerne er helt centralt i en recovery-orienteret proces. Men hvordan sikrer vi sammenhæng, når mange forskellige fagprofessionelle skal samarbejde med borgeren og borgerens netværk?
08 dec

Videnskursus om frivillighed og samarbejde med civilsamfundet

Online
Styrk din forståelse for betydningen af frivillige og civilsamfund for borgernes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, socialpsykiatri og civilsamfund.
08 dec

Videnskursus om uddannelse og beskæftigelse

Online
Bliv inspireret til at arbejde mere direkte beskæftigelsesrettet som en del af recovery-indsatsen og hør spændende oplæg om IPS, BIP-projektet, CTI og Job-First.
08 dec

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

Online
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.
08 dec

Videnskursus om sociale relationer og forebyggelse af ensomhed

Online
Hvordan kan vi hjælpe borgerne til at vælge fællesskabet til? Få den nyeste viden om ensomhed og social isolation samt redskaber til at støtte borgere i udsatte positioner.
09 dec

Videnskursus om recovery-orienteret rehabilitering

Online
Styrk din forståelse af, hvilke tilgange der fremmer borgerens recovery-proces. På dette kursus får du indsigt i de essentielle delelementer i både recovery og rehabilitering samt viden om metoder og refleksive redskaber til at anvende forskellige tilgange i din praksis, herunder arbejdet med involvering af borgeren i processen.
09 dec

Temamøde om opsporing af mistrivsel

Virtuel deltagelse.
Socialstyrelsen inviterer til et virtuelt temamøde om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6-årige børn. Temamødet holdes 9. december 2020 og har fokus på, hvordan et tæt og tidligt samarbejde med barnets forældre kan understøtte en tidlig opsporing og indsats.
09 dec

Temadag om ændringerne i SEL 101

Online
Socialstyrelsen inviterer til virtuel temadag om ændringerne i servicelovens § 101 om social behandling af stofmisbrug. Deltag med dine kollegaer og bliv klædt på til at implementere de nye lovkrav.
10 dec

Videnskursus om sundhed hos borgeren

Online
Bliv klogere på integrationen af somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde med nye værktøjer, der understøtter borgerens sundhed i den recovery-orienterede rehabilitering.
10 dec

Informationsmøde om forlængelsen af forsøgsordningen med det sociale frikort d. 10. december

Virtuelt. Information følger ved tilmelding.
Socialstyrelsen inviterer til virtuelt informationsmøde for ledere og medarbejdere i kommuner og institutioner om forlængelsen af forsøgsordningen med det sociale frikort d. 10. december.
11 dec

Informationsmøde om forlængelsen af forsøgsordningen med det sociale frikort d. 11. december

Virtuelt. Information følger ved tilmelding.
Socialstyrelsen inviterer til virtuelt informationsmøde for ledere og medarbejdere i kommuner og institutioner om forlængelsen af forsøgsordningen med det sociale frikort d. 11. december.
14 dec

Informationsmøde om forlængelsen af forsøgsordningen med det sociale frikort d. 14. december

Virtuelt. Information følger ved tilmelding.
Socialstyrelsen inviterer til virtuelt informationsmøde for ledere og medarbejdere i kommuner og institutioner om forlængelsen af forsøgsordningen med det sociale frikort d. 14. december.
15 dec

Informationsmøde om forlængelsen af forsøgsordningen med det sociale frikort d. 15. december

Virtuelt. Information følger ved tilmelding.
Socialstyrelsen inviterer til virtuelt informationsmøde for ledere og medarbejdere i kommuner og institutioner om forlængelsen af forsøgsordningen med det sociale frikort d. 15. december.
16 dec

Videnskursus om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Online
Sammenhæng i løsningerne er helt centralt i en recovery-orienteret proces. Men hvordan sikrer vi sammenhæng, når mange forskellige fagprofessionelle skal samarbejde med borgeren og borgerens netværk?
11 jan

Videnskursus om frivillighed og samarbejde med civilsamfundet

COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Styrk din forståelse for betydningen af frivillige og civilsamfund for borgernes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, socialpsykiatri og civilsamfund.
04 feb

Netværksmøde - multiple funktionsnedsættelser uden talesprog

Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Socialstyrelsen afholder netværksmøde om multiple funktionsnedsættelser i Middelfart - denne gang med fokus på tilgangen "Intensive Interaction".
09 feb

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

Online
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.
03 mar

Videnskursus: Skolegang og skolevægring

København
Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling, men hvornår har skolefraværet et niveau, som påvirker elevens udvikling eller trivsel? Og hvilke indsatser kan forebygge og afhjælpe skolevægring?
15 apr

Videnskursus: Børn som pårørende

Aalborg
​Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
01 jun

Videnskursus: Opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

Aarhus
​Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?
14 sep

Videnskursus: Skolegang og skolevægring

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
​Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling, men hvornår har skolefraværet et niveau, som påvirker elevens udvikling eller trivsel? Og hvilke indsatser kan forebygge og afhjælpe skolevægring?