Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

21 okt

Konference: Virksomme indsatser

Hotel Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Udfordringer med blandt andet voksende målgrupper skaber et øget behov for at sikre indsatser til borgerne, der er både virksomme og omkostningseffektive. Vær med den 21. oktober 2019, når Socialstyrelsen holder konference om det sociale voksenområde og kom hjem med ny viden og inspiration.
22 okt

Neurodagen 2019

ADHD | Autisme | Hjerneskade | Psykiske vanskeligheder | Psykisk sårbarhed Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
Socialstyrelsen og COK inviterer igen i år til Neurodagen. Få ny viden og inspiration til arbejdet med kognitive og psykosociale problemstillinger, når vi sætter fokus på krydsfeltet mellem flere former for viden, tilgange og konkrete indsatser.
23 okt

Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
I efteråret 2019 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
25 okt

Gratis inspirationsdag om velfærdsteknologi

Hjælpemidler og velfærdsteknologi Socialstyrelsen - ankomstregistrering og P-tilladelse hentes på Edisonsvej 1. 5000 Odense C.
Socialstyrelsen inviterer til en gratis inspirationsdag om brugen af velfærdsteknologi på handicapområdet. Her vil det være muligt at få og dele ny viden og inspiration på området.
28 okt

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Kbh./Glostrup

Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
28 okt

Bolignetværksmøde 2019

Hjælpemidler og velfærdsteknologi Socialstyrelsen (mødelokale 1, SV52), Edisonsvej 1, 5000 Odense C.
Socialstyrelsens online-netværk på boligområdet inviterer til det årlige netværksmøde i Odense. På programmet er bl.a. det nye bygningsreglement (BR18), virtual reality i byggeprocessen, kollegial sparring og erfaringsudveksling.
29 okt

Seminar om CTI-metoden

Dokumenterede metoder voksne og handicap Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Socialstyrelsen afholder et CTI-seminar med det formål at give viden og inspiration til arbejdet med metoden. Dagen byder på oplæg og workshops, hvor der er mulighed for at erfaringsudveksle og gå i dybden med, hvordan udfordringer kan håndteres.
31 okt

Bolignetværksmøde 2019

Hjælpemidler og velfærdsteknologi Socialstyrelsen (mødelokale 1, SV52), Edisonsvej 1, 5000 Odense C.
Socialstyrelsens online-netværk på boligområdet inviterer til det årlige netværksmøde i Odense. På programmet er bl.a. det nye bygningsreglement (BR18), virtual reality i byggeprocessen, kollegial sparring og erfaringsudveksling.
01 nov

Netværksmøde for § 110 boformer i Holstebro

Specialcenter Skovvang Herningvej 74 7500 Holstebro
Få viden om nye faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110 boformer til netværksmøde den 1. november.
05 nov

Temamøde: Styrk samarbejdskæden i den tidlige opsporing af mistrivsel hos små børn (Horsens)

Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
Vil du vide mere om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel? Så kom til Socialstyrelsens temamøde den 5. november i Horsens, hvor vi sætter fokus på det tværfaglige samarbejde, og hvordan det fremadrettet kan styrkes. Det er gratis at deltage.
05 nov

Temadag om helhedsorientering i den sociale stofmisbrugsbehandling i København

Alkohol- og stofmisbrug Scandic Sydhavnen Sydhavns Plads 15 2450 København SV
Socialstyrelsen og Stoffagligt Forum inviterer til en temadag om de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Temaet for dagen er helhedsorientering i den sociale stofmisbrugsbehandling.
05 nov

Netværksmøde for § 110 boformer i Haderslev

Dalhoffsminde Marstrup Kirkevej 31, Hoptrup 6100 Haderslev
Få viden om nye faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110 boformer til netværksmøde den 5. november.
07 nov

Temadag om helhedsorientering i den sociale stofmisbrugsbehandling i Horsens

Scandic Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens
Socialstyrelsen og Stoffagligt Forum inviterer til en temadag om de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Temaet for dagen er helhedsorientering i den sociale stofmisbrugsbehandling.
07 nov

Netværksmøde for § 110 boformer i København

Kofoeds Skole Holmbladsgade 120 2300 København
Få viden om nye faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110 boformer til netværksmøde den 7. november.
07 nov

Konference - Investering i efterværn

Efterværn Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør
Hvordan skaber vi et efterværn, der giver de unge den hjælp og støtte, de har behov for? Syv kommuner har i samarbejde med Socialstyrelsen udviklet nye faglige pejlemærker om kvalitet i indsatsen til unge, der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson. Vær med, når Socialstyrelsen holder konference 7. november om det gode efterværn.
11 nov

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Esbjerg

Rådhuset i Esbjerg, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
12 nov

Videnskursus om efterværn

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for anbragte unge, og de kan derfor have behov for støtte. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.
12 nov

Temamøde: Styrk samarbejdskæden i den tidlige opsporing af mistrivsel hos små børn (Roskilde)

Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde
Vil du vide mere om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel? Så kom til Socialstyrelsens temamøde den 12. november i Roskilde, hvor vi sætter fokus på det tværfaglige samarbejde, og hvordan det fremadrettet kan styrkes. Det er gratis at deltage.
12 nov

Konference om recovery i det rehabiliterende og voldsforebyggende arbejde

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, Odense SØ
Socialstyrelsen inviterer til konference om recovery og rehabilitering - en helhedsorienteret og ressourcefokuseret indsats, der skaber trivsel og forebygger voldsomme episoder. Sæt kryds i kalenderen den 12. november 2019.
13 nov

Uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V
I efteråret 2019 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
13 nov

Børn som pårørende

Kbh Prof. Højskole, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød
​Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
14 nov

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb?
14 nov

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Odense

Ældre- og Handicapforvaltningen - Odense Kommune, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
14 nov

Kommunikationsnetværksmøde 2019

Handicapcenter Fyn, HFC, Grejsdalen 19, møderum 2 og 3, 5800 Nyborg.
Socialstyrelsens online-netværk på kommunikationsområdet inviterer til det årlige netværksmøde i Nyborg. Persondataforordningen og etik er på programmet.
18 nov

Temadag: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere (Odense)

Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale U14
Socialstyrelsen inviterer til temadag om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Temadagen har fokus på trivselsfremmende fysiske rammer og meningsfuld hverdag.
19 nov

FIT konference i Danmark 2019

Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense
Vi gentager succesen - Socialstyrelsen og COK afholder igen i år konference om FIT (Feedback Informed Treatment) Kom og vær med 19. november, når vi mødes i Odense. Med implementering og omsætning af FIT i praksis i dansk kontekst sætter vi denne gang fokus på overgangen fra opstart til forankring af FIT.
19 nov

Temadag: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere (Aalborg)

AAU CREATE, Rendsburggade 14, 9000 Aalborg
Socialstyrelsen inviterer til temadag om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Temadagen har fokus på trivselsfremmende fysiske rammer og meningsfuld hverdag.
21 nov

Videnskursus om plejefamilieområdet

PH Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Der er de seneste år opstået et stigende fokus på familieplejeområdet i Danmark, og med lovændring og indførelse af nye plejefamilietyper forudsætter dette særlig opmærksomhed i sagsbehandlingen, når der er tale om anbringelse i plejefamilie.
22 nov

Netværksmøde for § 110 boformer i Guldborgsund

Sønderskovhjemmet Skovstræde 7 4891 Guldborgsund
Få viden om nye faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110 boformer til netværksmøde den 22. november.
25 nov

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Aarhus

Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
Viser 1-30 af 50. Per side 10 20 30 100
1 / 2