Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

25 feb

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Vordingborg

DGI Huset, Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
25 feb

Informationsmøde om ansøgning til partnerskab i projekt ’Systematisk fokus på barnets progression i sagsbehandlingen

Socialstyrelsen, Edisonvej 1, 5000 Odense C, Lokale Edi1-9 og Edi1-10
Socialstyrelsen afholder informationsmøde om et nyt partnerskab for kommuner, som ønsker at styrke og udvikle fokus på barnets progression i sagsbehandlingen.
26 feb

Inspirationsdag om ADHD-indsats

Odeon, 5000 Odense C.
Socialstyrelsen afholder en gratis inspirationsdag om det evidensbaserede mestringsprogram R&R2-ADHD. Hør om indsatsen, de positive erfaringer med indsatsen og muligheden for at søge om støtte til implementering og uddannelse.
27 feb

Videnskursus om efterværn

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for anbragte unge, og de kan derfor have behov for støtte. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.
03 mar

3-dags metodekursus om ICS

Esbjerg
Har du et ønske om at blive endnu bedre til at omsætte din viden om ICS i sagsarbejdet i relationen til børn og ung, deres familier, netværk og andre fagprofessionelle? Dette 3-dags ICS metodekursus kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.
03 mar

Temadag om nye regler om magtanvendelse - Bornholm

Åkirkebyhallerne, Grønningen 3, 3720 Aakirkeby.
Socialstyrelsen inviterer til gratis temadag om de reviderede magtanvendelsesregler på social- og ældreområdet. Få indblik i, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med disse i praksis på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud og aktivitets- og samværstilbud for målgruppen.
05 mar

SØM-uddannelse i Odense - dag 1

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C
I foråret 2020 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
09 mar

Informationsmøde for frivillige organisationer om ansøgningspuljer i 2020

Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48 5000 Odense C
Få indblik i formalia og sagsbehandling i forbindelse med ansøgningspuljer og hør, hvordan et ansøgningsskema udfyldes korrekt. Socialstyrelsen inviterer de frivillige organisationer til informationsmøde mandag den 9. marts 2020.
10 mar

Videnskursus om brugen af §11.3 i den tidligt forebyggende indsats

UCL, Niels Bors Allé 1, 5230 Odense M
​Hvordan kan Servicelovens §11.3 understøtte en tidlig forebyggende indsats? Og hvordan omsætter vi juridiske muligheder til socialfagligt arbejde i praksis?
10 mar

3-dags metodekursus om udredningsværktøjet

PH Absalon, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
​Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0–18 år på dette 3-dags kursus. Du får styrket dit faglige blik på kompleksiteten på børnehandicapområdet, får inspiration til anvendelse af udredningsværktøjet og får kvalificeret og systematiseret sagsarbejdet med målgruppen med afsæt i de fire kvalitetspejlemærker.
13 mar

SØM-uddannelse i Aalborg - dag 1

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg
I foråret 2020 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
16 mar

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

Holstebro
Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb?
26 mar

Lancering af Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Få en introduktion til Voksenudredningsmetoden 2.0, når Socialstyrelsen sammen med KL præsenterer den opdaterede metode og FFB, Fælles Faglige Begreber.
03 apr

SØM-uddannelse i Aalborg - dag 2

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg
I foråret 2020 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
15 apr

SØM-uddannelse i Odense - dag 2

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C
I foråret 2020 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til at bruge modellen og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
16 apr

Informationsmøde: Rådgivningsforløb om SØM

Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S
Socialstyrelsen tilbyder gratis rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil arbejde med den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Socialstyrelsen afholder i samarbejde med Rambøll to informationsmøder for alle interesserede kommuner. Denne dato er for ét af de to informationsmøder.
22 apr

Videnskursus om underretninger

VIA, Hedeager 2, 8200 Århus N
​Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger?
23 apr

Videnskursus om børn som pårørende

VIA, Prinsens Alle 2, 8800 Viborg
​Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
23 apr

Informationsmøde: Rådgivningsforløb om SØM

Rambøll, Olof Palmes Allé 20, 8200 Aarhus N
Socialstyrelsen tilbyder gratis rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil arbejde med den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Socialstyrelsen afholder i samarbejde med Rambøll to informationsmøder for alle interesserede kommuner. Denne dato er for ét af de to informationsmøder.
06 maj

3-dags metodekursus om ICS for superbrugere

PH Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Har du som ICS superbruger et ønske om at få ny inspiration og styrke din kompetencer som faglig sparringspartner for dine kolleger? Dette 3-dags metodekursus giver dig viden og konkrete metoder og redskaber, som du kan anvende direkte i din faglige praksis som superbruger.
03 sep

Videnskursus om skolegang og skolevægring

PH Absalon, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling, men hvornår har skolefraværet et niveau, som påvirker elevens udvikling eller trivsel? Og hvilke indsatser kan forebygge og afhjælpe skolevægring?