Gå til indhold
Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

30 maj

Temadag om inddragelse af borgerne 30 maj

Sagsbehandling Virtuelt
Få inspiration til, hvordan man kan inddrage både børn, unge og voksne borgere i sagsbehandlingen. Vær med enten den 30. maj eller den 31. maj 2022, når taskforcen på handicapområdet inviterer til en virtuel temadag, og hør nye perspektiver fra DUKH, forskningen og den kommunale praksis.
30 maj

Webinar om traumebevidst tilgang

Psykiske vanskeligheder Online. Læs mere på tilmeldingssiden.
Få inspiration til, hvordan din organisation kan arbejde traumebevidst med socialt udsatte borgere. Deltag i VIVEs gratis webinar den 30. maj og få viden om sammenhænge mellem social udsathed og traumer, og om hvordan organisationer kan implementere en traumebevidst tilgang.
31 maj

Temadag om inddragelse af borgerne 31 maj

Sagsbehandling Virtuelt
Få inspiration til, hvordan man kan inddrage både børn, unge og voksne borgere i sagsbehandlingen. Vær med enten den 30. maj eller den 31. maj 2022, når taskforcen på handicapområdet inviterer til en virtuel temadag, og hør nye perspektiver fra DUKH, forskningen og den kommunale praksis.
31 maj

Infomøde: Ansøgningspulje til afprøvning af ABC-gruppeforløb

Scandic Jacob Gade (Vejle) Flegborg 8-10 7100 Vejle
Socialstyrelsen inviterer til informationsmøde om ansøgningspuljen Afprøvningsprojekt Act-Belong-Commit – Gruppeforløb sammen om at styrke mental sundhed (ABC-gruppeforløb). Informationsmøderne henvender sig til kommuner, som er interesseret i at afprøve ABC-gruppeforløb i samarbejde med Socialstyrelsen.
01 jun

Informationsmøde: Implementeringsforløb i SØM

Online
Socialstyrelsen tilbyder gratis implementeringsforløb til kommuner, der gerne vil arbejde med Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Implementeringsforløbene gennemføres af en ekstern leverandør og Socialstyrelsen.
09 jun

Opfølgningsworkshop på SØM-uddannelsen

Socialstyrelsen, Odense
Socialstyrelsen tilbyder gratis uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) med tilhørende opfølgningsworkshop til medarbejdere, der anvender eller påtænker at anvende SØM.
14 jun

Gå-hjem-møde om særligt udsatte voksne med misbrug

VIVE, Aarhus Søren Frichs Vej 36 G 8230 Åbyhøj
Hvad ved vi om målgruppen af borgere med både misbrug, psykiske vanskeligheder og sociale problemer? Og hvilke tilgange og metoder er egnede til udredning og støtte?
16 jun

Gå-hjem-møde om særligt udsatte voksne med misbrug

Esbjerg Park Stormgade 200 6700 Esbjerg
Hvad ved vi om målgruppen af borgere med både misbrug, psykiske vanskeligheder og sociale problemer? Og hvilke tilgange og metoder er egnede til udredning og støtte?
20 jun

Infomøde: Inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber

Online
Hør mere om indsatsen med at styrke inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber, og hvad der skal til for at søge puljen, når Socialstyrelsen inviterer til gratis infomøde.
25 aug

SØM-uddannelsen

Online.
Socialstyrelsen tilbyder gratis uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) til medarbejdere, der anvender eller påtænker at anvende SØM.
29 aug

Konference om børneinddragelse og udsatte børns liv

ODEON, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C (indgang fra Claus Bergs Gade)
Få ny viden om udsatte børn og familiers liv, og hvordan børn og unge i højere grad kan inddrages i egne sociale sager.
29 aug

Introduktion til SØM for ledere

Online
Socialstyrelsen tilbyder gratis introduktionskursus i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) til ledere, der ønsker mere viden om hvad SØM er og kan bruges til i organisationen.
08 sep

Opfølgningsworkshop på SØM-uddannelsen

Online.
Socialstyrelsen tilbyder gratis uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) med tilhørende opfølgningsworkshop til medarbejdere, der anvender eller påtænker at anvende SØM.
13 sep

Metodekursus om udredningsværktøjet (Odense)

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0–18 år på dette 3-dags kursus
20 sep

Metodekursus om ICS (Online)

Odense
Dette 3-dags ICS metodekursus kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.
28 sep

Metodekursus om ICS for superbrugere (online)

Online
I dette 3-dags metodekursus kursus, vil du få indsigt i og redskaber til at understøtte jeres arbejde med at udvikle høj kvalitet i arbejdet med ICS og til at indgå som ICS-faglig sparringspartner.
12 okt

Videnskursus om børn som pårørende (København)

Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Deltag i videnskurset, som giver dig viden om børn og unge, der vokser op i familier med sygdom og/eller misbrug, som er afgørende for tidlig opsporing
07 nov

Videnskursus om skolegang og skolevægring (Aarhus)

VIA, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
I dette videnskursus får du indsigt i de juridiske rammer samt forskning og praksiserfaringer om særlige risikofaktorer og indsatser i forhold til skolevægring.
08 nov

SØM-uddannelsen

Online
Socialstyrelsen tilbyder gratis uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) til medarbejdere, der anvender eller påtænker at anvende SØM.
09 nov

Metodekursus om udredningsværktøjet (online)

Online
Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0–18 år på dette 3-dags kursus
10 nov

Introduktion til SØM for ledere

Online
Socialstyrelsen tilbyder gratis introduktionskursus i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) til ledere, der ønsker mere viden om hvad SØM er og kan bruges til i organisationen.
22 nov

Opfølgningsworkshop på SØM-uddannelsen

Online.
Socialstyrelsen tilbyder gratis uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) med tilhørende opfølgningsworkshop til medarbejdere, der anvender eller påtænker at anvende SØM.