Gå til indhold
Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

06 okt

3-dags metodekursus om ICS for superbrugere

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Har du som ICS superbruger et ønske om at få ny inspiration og styrke din kompetencer som faglig sparringspartner for dine kolleger? Dette 3-dags metodekursus giver dig viden og konkrete metoder og redskaber, som du kan anvende direkte i din faglige praksis som superbruger.
06 okt

AFLYST Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Nordjylland

Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Sæt fokus på opsporing af overgreb mod børn. Mange kommuner oplever et stort behov for viden om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. I lighed med sidste år tilbydes derfor en gratis temadag med dette fokus. Temadagen holdes fem forskellige steder i landet til efteråret.
07 okt

Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Traumer viser sig på forskellig vis hos den enkelte, og viden om traumer er vigtigt i arbejdet med unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed. Derfor vil du på dette kursus få en generel introduktion til, hvordan traumer kan forstås, og hvordan du kan arbejde traumeinformeret i dit arbejde. Kurset er baseret på mentaliseringsteori.
08 okt

Videnskursus om børn som pårørende

Kolding
Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
08 okt

Videnskursus om efterværn

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for de unge, der har været anbragt udenfor hjemmet eller haft behov for en fast kontaktperson gennem opvæksten. Der kan derfor være behov for støtte i form af efterværn. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.
21 okt

Neurodagen 2020

Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.
Socialstyrelsen og COK byder velkommen til Neurodagen 2020 – i år med fokus på bl.a. recovery, professionelles narrativer og tryghedsskabende velfærdsteknologi.
23 okt

SSP-temadag: Unges digitale liv, IT-kriminalitet og risikoadfærd (Roskilde)

Hotel Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde Roskilde
Hvordan er de unge på nettet, hvornår er online-adfærd bekymrende, og hvordan kan vi i SSP-regi være sammen om at forebygge unges online-kriminalitet? Det sætter Socialstyrelsen spot på med to gratis temadage, der holdes den 23. oktober 2020 i Roskilde og den 2. november 2020 i Billund.
26 okt

Uddannelse i SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C
I efteråret 2020 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Uddannelsen består af to kursusdage og holdes i Odense og København. Denne begivenhed vedrører kurset i Odense.
27 okt

Metodekursus om ICS

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Har du et ønske om at blive endnu bedre til at omsætte din viden om ICS i sagsarbejdet i relationen til børn og ung, deres familier, netværk og andre fagprofessionelle? Dette 3-dags ICS metodekursus kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.
28 okt

Metodekursus i bostøttemetoden ICM (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
ICM er en indsatsmetode henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbindelse med indflytning i egen bolig.
29 okt

Uddannelse i SØM

Kompas Hotel Aalborg, Østerbro 27, 9000 Aalborg
Kom på uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Uddannelsen består af to kursusdage og afholdes flere steder i landet. Denne begivenhed vedrører kurset i Aalborg.
02 nov

Videnskursus om opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

UC Syd, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?
02 nov

SSP temadag 2020: Unges digitale liv, IT-kriminalitet og risikoadfærd (Billund)

LEGOLAND Hotel og Konference i Billund, Åstvej 10, 7190 Billund Billund
Hvordan er de unge på nettet, hvornår er online-adfærd bekymrende, og hvordan kan vi i SSP-regi være sammen om at forebygge unges online-kriminalitet? Det sætter Socialstyrelsen spot på med to gratis temadage, der holdes den 23. oktober 2020 i Roskilde og den 2. november 2020 i Billund.
03 nov

Uddannelse i SØM

VIVE, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K
I efteråret 2020 tilbydes igen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Uddannelsen består af to kursusdage og holdes i Odense og København. Denne begivenhed vedrører kurset i København.
03 nov

Videnskursus om underretninger

Kirsten KlyngeUCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger?
03 nov

Metodekursus i traumer og hjemløshed (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Du har allerede et forhåndskendskab til den mentaliseringsbaserede metode fra videnskurset "In-troduktion til traumer og hjemløshed". På dette kursus vil din viden om traumer og mentalisering blive både bredere og mere specifik.
05 nov

Konference: Recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter

Fredericia Messecenter
Socialstyrelsen inviterer til konference om recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter. Konferencen samler op på viden og erfaringer med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder.
09 nov

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

PH Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb?
09 nov

Metodekursus i samarbejdsmodellen (Roskilde)

Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
På dette kursus lærer du samarbejdsmodellen som metode og som en tilgang til koordinering og sammenhæng mellem indsatser. Der vil være et særligt fokus på din egen rolle og faglighed i det fælles tværfaglige samarbejde omkring og med borgeren. Det kan fx være koordinering i en sammenhængende kommunal ungeindsats.
10 nov

Bolignetværksmøde 2020 - Aarhus

DGI Huset, 8000 Aarhus C.
Socialstyrelsens Bolignetværk - et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116 - samles til netværksmøde. Vær med til at drøfte byggelovgivning, problematikker ifm. lejeboliger og boligforeninger samt forskellige boligbegreber.
11 nov

Ungemodul til bostøttemetoderne CTI og ICM (Roskilde)

Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Har du allerede gennemført metodekurset i bo-støttemetoderne CTI eller ICM, og ønsker du at målrette dit arbejde med metoden i indsatsen til unge? Så er ungemodulet relevant for dig. På ungemodulet får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed, så de unge mødes med en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation
17 nov

Videnskursus om opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager

UCL, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle
​Målrettede og systematiske opfølgninger er afgørende i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge modtager den rette støtte. Men hvordan foretager man opfølgning mest hensigtsmæssigt? Og hvad skal man være opmærksom på ved tilsyn?
19 nov

Konference: Superbrugerseminar i ICS 2020

Virtuel konference
Socialstyrelsen inviterer igen i år til superbrugerseminar og en formiddag med fokus på inspiration, vidensdeling og nyheder på området.
19 nov

Bolignetværksmøde 2020 - Roskilde

Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.
Socialstyrelsens Bolignetværk - et fagligt forum for terapeuter og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §116 - samles til netværksmøde. Vær med til at drøfte byggelovgivning, problematikker ifm. lejeboliger og boligforeninger samt forskellige boligbegreber.
24 nov

Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn (Roskilde)

Absalon, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Undersøgelser viser, at en stor andel af unge i hjemløshed tidligere har været anbragt uden for hjemmet. Ønsker din kommune at blive skarpere på at arbejde forebyggende med hjemløshed blandt (tidligere) anbragte unge, så er dette kursus relevant for jer.
26 nov

Nordisk konference om hjemløshed

Odeon Odeons Kvarter 1 5000 Odense C Danmark
'Social støtte og boliger til mennesker, der oplever hjemløshed' er temaet for konferencen, der er målrettet alle de nordiske lande.
01 dec

VISO-konferencen 2020 (aflyst)

VISO-konferencen 2020 er aflyst.
08 dec

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.
09 feb

Metodekursus i bostøttemetoden CTI (Aarhus)

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befnder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede bostøttemetode CTI være relevant for dig.