Aktiviteter

29 maj

International konference om børn som pårørende

Clarion Hotell & Congress Malmö Live i Malmø
Vil du deltage i en stor international konference d. 29.-31- maj 2017 om børn som pårørende og unge omsorgsgivere? Deltag i konferencen og få ny viden og inspiration fra forskere, praktikere og politikere.
29 maj

Kursus til koordinatorer for unge i ungdomssanktionen

Severin, Skovsvinget 20, 5500 Middelfart
Koordinatorkurset klæder deltagerne på til at kunne varetage rollen som koordinator for unge, der idømmes en ungdomssanktion.
30 maj

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset stiller skarp på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnet særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
30 maj

Handicap 2017

Scandic Jacob Gade Flegborg 8, 7100 Vejle
Socialstyrelsen og COK byder velkommen til en ny national handicapkonference, der i 2017 sætter fokus på empowerment.
01 jun

Temadag om sagsbehandling på voksenområdet - København

Sagsbehandling Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Engvej 171, 2300 København S
Er du nysgerrig efter at vide mere om, hvad du som leder kan gøre for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet?
01 jun

Informationsmøde om pulje til overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere

Edisonsvej 18, 1. sal, 5000 Odense C, lokale D
Socialstyrelsen afholder informationsmøde om den kommende ansøgningspulje til overgangs- og peer-støtte til udsatte grønlændere i Danmark.
08 jun

Videnkusus om efterværn

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver viden om gældende lovgivning samt centrale pointer omkring skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som gælder for mange tidligere anbragte.
08 jun

Temadag i Midt-, Vest- og Østjylland

Best Western Golf Hotel Viborg & Golf Salonen - Randersvej 2, Viborg 8800.
Hvilke indsatser er der, og hvad er status i regionen, når vi ser på problemskabende ungegrupperinger?
08 jun

Regionalt temamøde i Odense: Forebyggelse og håndtering af overgreb

Socialstyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C.
Få viden om hvordan anbringelsessteder kan opkvalificere arbejdet med forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Socialstyrelsen afholder fem regionale temamøder i 2017.
09 jun

Dialogmøde om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V
Socialstyrelsen afholder en skriftlig høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen foregår i perioden 9.- 26. juni 2017. Få mere at vide på vores dialogmøde 9. juni 2017.
12 jun

Temadag i Syd – og Sønderjylland

Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa
Hvilke indsatser er der, og hvad er status i regionen, når vi ser på problemskabende ungegrupperinger?
12 jun

Inspirationsmøde om omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats - Aarhus

Inspirationsarrangementer finder sted 12. juni 2017 på Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C.
Socialstyrelsen afholder igen gratis inspirationsmøder for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge med fokus på formidling af viden om og erfaring med omlægning af indsatsen på området udsatte børn og unge.
20 jun

Kickoff for nyt FIT-implementeringsnetværk for ledere

Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart
Socialstyrelsen tilbyder et nyt netværk til kommunale og regionale ledere, der arbejder med metametoden Feedback Information Treatment. Vær med og få inspiration til implementeringen af FIT.
04 sep

Videnkursus om forebyggelse og tidlig indsats

VIA, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
Videnkurset sætter fokus på effektive forebyggende indsatser på det nederste trin af indsatstrappen og kan dermed inspirere til succesfuld forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier.
06 sep

Videnkursus om evidensbaserede metoder

Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N
I dag baserer danske kommuner i stigende grad sin praksis på metoder med evidens. Men hvad er evidens, og hvornår er en evidensbaseret metode svaret på en social indsats? På dette kursus gives der indsigt i, hvad evidens er, og hvad det vil sige at arbejde i en evidensbaseret praksis.
06 sep

Frivillighed 2017 - Meningsfulde fællesskaber

ODEON Odeons Kvarter 1 5000 Odense C
Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og COK inviterer igen i år til en national frivillighedskonference. Konferencen afholdes denne gang d. 6. september i Odense. Ligesom de foregående år er konferencen målrettet de grene af den kommunale og regionale sektor, der i stigende omfang ser og arbejder med frivillighed som et af elementerne i en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.
07 sep

Regionalt temamøde i København: Forebyggelse og håndtering af overgreb

Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4 1653 København V
Få viden om hvordan anbringelsessteder kan opkvalificere arbejdet med forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Socialstyrelsen afholder fem regionale temamøder i 2017.
12 sep

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

VIA, Birk Centerpark 5, 7400 Herning
​Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
13 sep

Videnkursus om børn og unge med funktionsnedsættelser

UC Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Kurset giver indblik i og viden om den særlige situation børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier står i. Kurset fokuserer på at gøre deltagerne bedre til at inddrage børn, unge og forældre samt at give viden om, hvilke indsatser og støttemuligheder der er til rådighed for denne målgruppe.
21 sep

Videnkursus om børn, unge og rusmidler

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
​Videnskurset sikrer en generel vidensopbygning blandt relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker hos børn og særligt unge. Det giver et overblik over det forskningsmæssige felt og den juridiske ramme på området.
26 sep

Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

UC Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
​Flere undersøgelser har i de senere år peget på, at de professionelle oplever en række særlige barrierer og udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn og -unge og deres familier. På kurset får du nyeste viden og praksisnære redskaber, så du kan bidrage til helhedsorienterede, mere målrettede og effektive indsatser på området.
27 sep

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

UC Syddanmark, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
02 okt

Videnkursus om matchning til en foranstaltning

UC Syddanmark, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Det rette match styrker børn og unges mulighed for at etablere en stærk tilknytning til deres nærmeste omsorgsgivere og evne til at indgå i sociale relationer. Kurset om matchning opdaterer dig på gældende lovgivning og giver bud på metoder til en vellykket matchning.
03 okt

Regionalt temamøde i Haslev: Forebyggelse og håndtering af overgreb

Emmaus Højskolevej 4690 Haslev
Få viden om hvordan anbringelsessteder kan opkvalificere arbejdet med forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Socialstyrelsen afholder fem regionale temamøder i 2017.
04 okt

Videnkursus om plejefamilieområdet

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver den nødvendige opdatering på lovgivningen samt indblik i forsknings- og praksisbaseret viden, der kan understøtte arbejdet med at sikre en vellykket anbringelse.
05 okt

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset stiller skarpt på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnets særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
01 nov

Videnkursus om matchning til en foranstaltning

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Det rette match styrker børn og unges mulighed for at etablere en stærk tilknytning til deres nærmeste omsorgsgivere og evne til at indgå i sociale relationer. Kurset om matchning opdaterer dig på gældende lovgivning og giver bud på metoder til en vellykket matchning.
02 nov

Videnkursus om efterværn

UC Sjælland, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Kurset giver viden om gældende lovgivning samt centrale pointer omkring skolegang, uddannelse, sundhed, kriminalitet, sociale netværk og de særlige opvækst- og livsvilkår, som gælder for mange tidligere anbragte.
02 nov

Kursus til koordinatorer for unge i ungdomssanktionen

Severin, Skovsvinget 20, 5500 Middelfart
Koordinatorkurset klæder deltagerne på til at kunne varetage rollen som koordinator for unge, der idømmes en ungdomssanktion.
20 nov

Videnkursus om forebyggelse og tidlig indsats

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Videnkurset sætter fokus på effektive forebyggende indsatser på det nederste trin af indsatstrappen og kan dermed inspirere til succesfuld forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier.
Viser 1-30 af 31. Per side 10 20 30 100
1 / 2