Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

22 aug

Informationsmøde om investeringspulje til udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

PwC, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus
Socialstyrelsen indbyder hermed til informationsmøde for alle kommuner, der ønsker viden om investeringspuljen under initiativet ’Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning’.
28 aug

Informationsmøde om investeringspulje til udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

PwC, Strandvejen 40, 2900 Hellerup
Socialstyrelsen indbyder hermed til informationsmøde for alle kommuner, der ønsker viden om investeringspuljen under initiativet ’Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning’.
03 sep

3-dags metodekursus om ICS for superbrugere

Odense (afventer nærmere)
Har du som ICS superbruger et ønske om at få ny inspiration og styrke din kompetencer som faglig sparringspartner for dine kolleger? Dette metodekursus giver dig viden og konkrete metoder og redskaber, som du kan anvende direkte i din faglige praksis som superbruger.
04 sep

Dansk Evalueringsselskabs Årskonference 2019

Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Interesserer du dig for evalueringer på fx det sociale område? Så sæt kryds i kalenderen 4. - 6. september hvor Dansk Evalueringsselskab holder årskonference. Temaet er evaluatorpositioner før og nu.
09 sep

Videnskursus om opfølgning og det personrettede tilsyn i anbringelsessager

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Målrettede og systematiske opfølgninger er afgørende i forhold til at sikre, at udsatte børn og unge modtager den rette støtte. Men hvordan foretager man opfølgning mest hensigtsmæssigt? Og hvad skal man være opmærksom på ved tilsyn?
10 sep

3-dags metodekursus om udredningsværktøjet

UCL, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Styrk kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Lær at anvende udredningsværktøjet og få kvalificeret og systematiseret sagsarbejdet med målgruppen med afsæt i de fire kvalitetspejlemærker.
10 sep

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Samspillet med etniske familier kan opleves udfordrende. Forskellige kulturelle forståelser og traumer spiller en væsentlig rolle. Så hvordan styrker man samarbejdet med børn/unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund? Dette får du muligheden for at lære, ved netop at deltage i dette kursus.
10 sep

Informationsmøde om tre ansøgningspuljer

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Socialstyrelsen afholder informationsmøde om tre kommende ansøgningspuljer på anbringelsesområdet. Kom og hør mere om, hvordan din kommune kan være med.
11 sep

Videnskursus om efterværn

PH Absalon, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
Overgangen til voksenlivet er ofte særligt udfordrende for anbragte unge, og de kan derfor have behov for støtte. Forskningen viser imidlertid, at der er store lokale variationer i forhold til tildelingskriterier for og sagsbehandling af efterværn.
11 sep

Videnskursus om plejefamilieområdet

UC Syd, Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø
Der er de seneste år opstået et stigende fokus på familieplejeområdet i Danmark, og med lovændring og indførelse af nye plejefamilietyper forudsætter dette særlig opmærksomhed i sagsbehandlingen, når der er tale om anbringelse i plejefamilie.
12 sep

Gratis konference om styrket faglighed blandt udsatte børn

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Socialstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Trygfondens Børneforskningscenter inviterer til konference, som sætter fokus på vigtigheden af at fremme udsatte børn og unges skolegang og giver perspektiver til det fremadrettede arbejde på området.
16 sep

Temadag om udviklingshæmning og udadareagerende adfærd

DGI-byen Tietgensgade 65 1704 København V
VISO afholder temadag om voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
17 sep

Videnskursus om matchning til en foranstaltning

UCL, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle
Det rette match i forbindelse med valg af foranstaltning øger mulighederne for, at barnet/den unge opnår dét, som var intentionen med foranstaltningen. Men hvad er afgørende for det gode match? Og hvad skal man være opmærksom på?
17 sep

Bilnetværksmøde 2019

Hjælpemidler og velfærdsteknologi Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.
Sagsbehandling af handicapbiler til børn er bl.a. på programmet på Socialstyrelsens bilnetværksmøde 2019, hvor også Ankestyrelsen holder oplæg om årsager til hjemvisning af sager.
18 sep

Videnskursus om underretninger

SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg
Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger?
18 sep

3-dags metodekursus om ICS

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Har du et ønske om at blive endnu bedre til at omsætte din viden om ICS i sagsarbejdet i relationen til børn og ung, deres familier, netværk og andre fagprofessionelle? Dette ICS metodekursus kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.
19 sep

Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb

UC Syd, Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø
Overgrebssager kan være særligt udfordrende, for hvilke handleveje har man tværfagligt og tværsektorielt som myndighedssagsbehandler i disse sager? Og hvordan taler man med børn, når der er mistanke om overgreb?
19 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Sjælland

Overgreb Scandic Roskilde Ved Ringen 2 4000 Roskilde
Socialstyrelsen inviterer ledere og fagprofessionelle til en gratis temadag om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. Vi sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for overgreb.
19 sep

Bilnetværksmøde 2019

Hjælpemidler og velfærdsteknologi Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde.
Sagsbehandling af handicapbiler til børn er bl.a. på programmet på Socialstyrelsens bilnetværksmøde 2019, hvor også Ankestyrelsen holder oplæg om årsager til hjemvisning af sager.
20 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Midtjylland

Overgreb Scandic Silkeborg Udgaardsvej 2 8600 Silkeborg
Socialstyrelsen inviterer ledere og fagprofessionelle til en gratis temadag om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. Vi sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for overgreb.
23 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Syddanmark

Overgreb Hotel Park Viaduktvej 28 5500 Middelfart
Socialstyrelsen inviterer ledere og fagprofessionelle til en gratis temadag om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. Vi sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for overgreb.
25 sep

Videnskursus om myndighedsarbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelse

VIA, Hedeager 2, 8200 Århus N
Ønsker du at få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.
26 sep

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Hovedstaden

Overgreb CPH Konference, DGI-byen Tietgensgade 65 1704 København V
Socialstyrelsen inviterer ledere og fagprofessionelle til en gratis temadag om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. Vi sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for overgreb.
27 sep

Temadag om udviklingshæmning og udadareagerende adfærd

Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 7100 Vejle
VISO afholder temadag om voksne med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd
02 okt

Videnskursus om underretninger

UCL, Vestre Engvej 51 C, 7100 Vejle
Håndtering af underretninger er en udfordrende opgave, og det sker ofte, at myndighedssagsbehandlerne bliver udfordret på egne værdier, normer og etik. Så hvordan kan man bedst muligt forstå og arbejde med underretninger?
02 okt

Videnskursus om børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

VIA, Prinsens Alle 2, 8800 Viborg
Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?
03 okt

Videnskursus om myndighedsarbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelse

PH Absalon, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
Ønsker du at få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.
04 okt

Temadag om opsporing og håndtering af overgreb - Region Nordjylland

Overgreb Scandic Aalborg Hadsundvej 200 9220 Aalborg Øst
Socialstyrelsen inviterer ledere og fagprofessionelle til en gratis temadag om opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge. Vi sætter fokus på, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle, når man har mistanke om, at et barn er udsat for overgreb.
08 okt

Konference: SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C
Brugerkonference som sætter fokus på erfaringerne med at anvende SØM og på, hvordan SØM spiller ind som kommunal ledelsesinformation.
08 okt

3-dags metodekursus om ICS

VIA, Hedeager 2, 8200 Århus N
Har du et ønske om at blive endnu bedre til at omsætte din viden om ICS i sagsarbejdet i relationen til børn og ung, deres familier, netværk og andre fagprofessionelle? Dette ICS metodekursus kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.
Viser 1-30 af 39. Per side 10 20 30 100
1 / 2