Gå til indhold
Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

28 sep

Webinar om beskæftigelse og handicap målrettet virksomheder

Virtuelt
Det gratis webinar giver virksomheder viden, cases og værktøjer til at få succes med at ansætte mennesker med handicap. Oplev andre virksomheder fortælle om erfaringer, bekymringer og konkrete løsninger, hvor de har haft positive oplevelser med at have ansatte med handicap.
28 sep

Informationsmøde om vidensplatformen Handicap og beskæftigelse

Virtuelt
Socialstyrelsen afholder, i samarbejde med Specialfunktion Job og handicap (STAR), to gratis online informationsmøder om den nye vidensplatform om handicap og beskæftigelse på socialstyrelsen.dk.
28 sep

Gå hjem-møde om arbejdet med voksne med psykiske vanskeligheder, misbrug og komplekse, sociale problemstillinger

Edisonsvej 1 5000 Odense C
Hvad ved vi om voksne med misbrug, psykiske vanskeligheder og sociale problemstillinger? Og hvilke tilgange og metoder er gode til at udrede borgernes behov, problematikker, ressourcer og ønsker?
30 sep

Videnskursus: Børn og unge med funktionsnedsættelser

Online
Få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.
04 okt

Temamøde om faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

Online
Socialstyrelsen tilbyder virtuelt temamøde om kvalitet i bostøtten. Fokus er på, hvordan du som leder eller medarbejder i socialpsykiatrien via den recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang kan hjælpe flere borgere til at komme sig.
04 okt

Informationsmøde om vidensplatformen Handicap og beskæftigelse

Virtuelt
Socialstyrelsen afholder, i samarbejde med Specialfunktion Job og handicap (STAR), to gratis online informationsmøder om den nye vidensplatform om handicap og beskæftigelse på socialstyrelsen.dk.
05 okt

Videnskursus om borgerens udvikling og progression

Komponent/COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
Med dette kursus får du viden om, hvordan du målrettet kan styrke dialogen om borgerens progression med brug af dokumentation og systematisk opfølgning på borgerens mål.
05 okt

Gå hjem-møde om arbejdet med voksne med psykiske vanskeligheder, misbrug og komplekse, sociale problemstillinger

Herluf Trolles Gade 11 1052 København K
Hvad ved vi om voksne med misbrug, psykiske vanskeligheder og sociale problemstillinger? Og hvilke tilgange og metoder er gode til at udrede borgernes behov, problematikker, ressourcer og ønsker?
07 okt

Temamøde om tidlig opsporing af spæd- og småbørn

MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K
Socialstyrelsen inviterer til temamøde om tidlig opsporing af spæd- og småbørn, som er i risiko for mistrivsel. Vi sætter denne gang fokus på aktuel viden om tegn på mistrivsel hos de mindste børn, samt håndtering af de dilemmaer som fagprofessionelle på området kan opleve, bl.a. hvis de skal foretage en underretning.
11 okt

Metodekursus: ICS

Online
​Har du et ønske om at blive endnu bedre til at omsætte din viden om ICS i sagsarbejdet i relationen til børn og ung, deres familier, netværk og andre fagprofessionelle? Dette 3-dags ICS metodekursus kan hjælpe dig med at aktivere og udvikle din viden om ICS i praksis. Dette sker gennem øvelser, dialog og refleksion og ved at træne med ICS redskaber.
26 okt

Videnskursus om frivillighed og samarbejde med civilsamfundet

Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Styrk din forståelse for betydningen af frivillige og civilsamfund for borgernes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, socialpsykiatri og civilsamfund.
26 okt

Neurodagen 2021

Odeon, 5000 Odense C.
Socialstyrelsen og Komponent byder igen velkommen til Neurodagen, der afholdes i Odense. Vær med, når vi ser på hjerne og psyke i socialt perspektiv, og få ny viden og inspiration på tværs af sektorer, forvaltninger og diagnoser.
27 okt

Temamøde om socialpsykiatri og civilsamfund

Online
Socialstyrelsen tilbyder online temamøde om, hvordan socialpsykiatrien kan bygge bro til civilsamfund, frivillige og peers som led i borgerens recovery-proces.
01 nov

Videnskursus om recoveryorienteret rehabilitering

Komponent/COK Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
Styrk din forståelse af, hvilke tilgange der fremmer borgerens recovery-proces. På dette kursus får du indsigt i de essentielle delelementer i både recovery og rehabilitering samt viden om metoder og refleksive redskaber til at anvende forskellige tilgange i din praksis, herunder arbejdet med involvering af borgeren i processen.
03 nov

Videnskursus om uddannelse og beskæftigelse

Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Bliv inspireret til at arbejde uddannelses- og beskæftigelsesrettet som en del af borgerens recoveryproces, og få viden om virkningsfulde metoder som IPS, i BIP-projektet, Job-First og CTI.
03 nov

Temamøde om faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

Online
Socialstyrelsen tilbyder virtuelt temamøde om kvalitet i bostøtten. Fokus er på, hvordan du som leder eller medarbejder i socialpsykiatrien, via den recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang, kan hjælpe flere borgere til at komme sig.
04 nov

Videnskursus om helhed og sammenhæng i borgerens liv

Komponent/COK Næstved, Kasernevej 20, 2. sal, 4700 Næstved
Sammenhæng i løsningerne er helt centralt i en recovery-orienteret proces. Men hvordan sikrer vi sammenhæng, når mange forskellige fagprofessionelle skal samarbejde med borgeren og borgerens netværk?
04 nov

Webinar: ICS og udredningsværktøjet 2021

Zoom
Socialstyrelsen inviterer i november 2021 til webinarer om ICS og udredningsværktøjet, og du har nu mulighed for at tilmelde dig.
04 nov

Webinar om ICS og udredningsværktøjet

Online
Socialstyrelsen inviterer i november 2021 til gratis webinar for ICS superbrugere og ledere med fokus på ICS og udredningsværktøjet. Der vil blive mulighed for både at høre plenumoplæg og for at dele og drøfte erfaringer fra jeres arbejde med ICS og udredningsværktøjet.
09 nov

Videnskursus om uddannelse og beskæftigelse

Komponent/COK Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Bliv inspireret til at arbejde uddannelses- og beskæftigelsesrettet som en del af borgerens recoveryproces, og få viden om virkningsfulde metoder som IPS, i BIP-projektet, Job-First og CTI.
09 nov

Videnskursus: Myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser

Online
​Ønsker du, at få viden, der understøtter sagsbehandlingen af børn og unge med funktionsnedsættelser og styrker kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet for børn og unge fra 0 – 18 år. Dette kursus tilvejebringer viden, der understøtter en sagsbehandlingsproces, der er systematisk og af høj faglig kvalitet.
09 nov

SØM-uddannelse 9/11-21

Online
Socialstyrelsen tilbyder gratis online uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til bruge modellen, anvende egne data og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle, der anvender eller påtænker at anvende SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
11 nov

Videnskursus: Skolegang og skolevægring

Online
​Skolefravær skal ses som et akut symptom, der kræver umiddelbar handling, men hvornår har skolefraværet et niveau, som påvirker elevens udvikling eller trivsel? Og hvilke indsatser kan forebygge og afhjælpe skolevægring?
16 nov

Videnskursus: Matchning til en foranstaltning

Online
​Det rette match i forbindelse med valg af foranstaltning øger mulighederne for, at barnet/den unge opnår dét, som var intentionen med foranstaltningen. Men hvad er afgørende for det gode match? Og hvad skal man være opmærksom på?
22 nov

Videnskursus om socialfagligt fokus på sundhed hos borgeren

Komponent/COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Bliv klogere på integrationen af somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde med nye værktøjer, der understøtter borgerens sundhed i den recovery-orienterede rehabilitering.
22 nov

Temadag: Samarbejde mellem civilsamfund og §101- behandlingstilbud (Aarhus)

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C
Få inspiration til et styrket samarbejde med civilsamfundet. Socialstyrelsen og Stoffagligt Forum afholder temadag om samarbejdet mellem behandlingstilbud i den sociale stofmisbrugsbehandling og civilsamfundsaktører. Vi ser også på sammenhænge mellem recovery og borgeres deltagelse i fællesskaber gennem tilbud i civilsamfundet og giver rum til erfaringsudveksling om virksomme civilsamfundsindsatser.
23 nov

Temadag: Samarbejde mellem civilsamfund og §101- behandlingstilbud (København)

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S
Få inspiration til et styrket samarbejde med civilsamfundet. Socialstyrelsen og Stoffagligt Forum afholder temadag om samarbejdet mellem behandlingstilbud i den sociale stofmisbrugsbehandling og civilsamfundsaktører. Vi ser også på sammenhænge mellem recovery og borgeres deltagelse i fællesskaber gennem tilbud i civilsamfundet og giver rum til erfaringsudveksling om virksomme civilsamfundsindsatser.
25 nov

Temamøde om faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten

Online
Socialstyrelsen tilbyder virtuelt temamøde om kvalitet i bostøtten. Fokus er på, hvordan du som leder eller medarbejder i socialpsykiatrien, via den recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang, kan hjælpe flere borgere til at komme sig.
02 dec

Videnskursus om recoveryorienteret rehabilitering

Komponent/COK Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
Styrk din forståelse af, hvilke tilgange der fremmer borgerens recovery-proces. På dette kursus får du indsigt i de essentielle delelementer i både recovery og rehabilitering samt viden om metoder og refleksive redskaber til at anvende forskellige tilgange i din praksis, herunder arbejdet med involvering af borgeren i processen.
16 dec

Netværkssamling, VUM 2.0

Sagsbehandling Virtuelt
Socialstyrelsen afholder årlig netværkssamling for superbrugere i VUM 2.0. Netværkssamlingen er for medlemmer af superbrugernetværket i VUM 2.0. På netværkssamlingen vil der være rig mulighed for at erfaringsudveksle med eget regionale netværk, træne sine VUM 2.0-færdigheder og få inspiration til sit videre arbejde med implementering. Program følger.
Viser 1-30 af 31. Per side 10 20 30 100
1 / 2