Aktiviteter

13 nov

Videnkursus om matchning til en foranstaltning

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
Det rette match styrker børn og unges mulighed for at etablere en stærk tilknytning til deres nærmeste omsorgsgivere og evne til at indgå i sociale relationer. Kurset om matchning opdaterer dig på gældende lovgivning og giver bud på metoder til en vellykket matchning.
15 nov

Brugerkursus i YLS/CMI (AFLYST)

Hotel Aalborg Østerbro 27 9000 Aalborg
Socialstyrelsen tilbyder brugerkursus i dokumentationssystemet YLS/CMI til fagfolk, der arbejder med unge med en kriminel adfærd. Redskabet kan bruges til at screene den unges tilbagefald til kriminalitet og til at planlægge og dokumentere indsatsen.
15 nov

Grundkursus om ICS forenklingen

VIA, Chr. M. Østergaards vej 4, 8700 Horsens
Kurset er afsæt for at arbejde med den forenklede version af ICS i myndighedsarbejdet.
19 nov

Temadag: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere (Århus)

VIA University College, Ceresbyen 24, Århus C
Socialstyrelsen inviterer til tre temamøder om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.
20 nov

Konference: Velfærdsteknologi og IKT

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, 5000 Odense C.
Arbejder du med mennesker med kognitive funktionsnedsættelser? Og har du brug for input til, hvordan velfærdsteknologiske og informations- og kommunikationsteknologiske (IKT) løsninger kan støtte målgruppen i bedre at mestre hverdagen? Så tilmeld dig Socialstyrelsens konference den 20. november 2018.
20 nov

Inspirationsmøde: Forandringer, som skaber værdi (AFLYST)

First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense, Denmark
Vil I gerne arbejde mere på tværs på børn- og ungeområdet? Så kom til Socialstyrelsens gratis inspirationsmøde 20. november 2018. Hør om teoretiske og praktiske perspektiver på implementering og forandringsprocesser og få indblik i erfaringerne fra tre kommuner.
20 nov

Videnkursus om den gode afgørelse

VIA, Hedeager 2, 8200 Århus N
På kurset lærer du at skrive en afgørelse, som både er korrekt opbygget og samtidig er forståelig for børn, unge og deres familier.
21 nov

Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
​Flere undersøgelser har i de senere år peget på, at de professionelle oplever en række særlige barrierer og udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn og -unge og deres familier. På kurset får du nyeste viden og praksisnære redskaber, så du kan bidrage til helhedsorienterede, mere målrettede og effektive indsatser på området.
21 nov

Videnkursus om børn og unge med funktionsnedsættelser

VIA, Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens
Kurset giver indblik i og viden om den særlige situation børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier står i. Kurset fokuserer på at gøre deltagerne bedre til at inddrage børn, unge og forældre samt at give viden om, hvilke indsatser og støttemuligheder der er til rådighed for denne målgruppe.
21 nov

Videnkursus om opsporing af udsatte børn og unge

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Kurset giver forsknings- og praksisbaseret viden og brugbare redskaber til opsporing af børn i udsatte positioner samt viden om egne og andre fagprofessionelles handlepligt og muligheder.
21 nov

​Videnkursus om servicelovens kapitel 11

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver en uddybet forståelse af, hvorledes de enkelte bestemmelser i servicelovens kapitel 11 skal fortolkes og omsættes i den konkrete sagsbehandling.
22 nov

Videnkursus om underretninger

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver styrkelse af det juridiske og socialfaglige grundlag til at kunne vurdere og handle på underretninger om udsatte børn og unge, og derigennem blive mere handlingsbevidste til barnets bedste og med inddragelse af barnet.
22 nov

Temadag: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere (Fredericia)

Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia
Socialstyrelsen inviterer til temadag om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.
26 nov

Temadag om mål og progression (København)

MBK, Pilestræde 61, 1112 København K
Den 26. november 2018 afholder Socialstyrelsen en temadag om arbejdet med at formulere mål og måle progression for voksne borgere med handicap. Temadagen foregår i København
27 nov

Landskonference om medfødt døvblindhed

Odeon, 5000 Odense C.
Socialstyrelsen afholder en todages landskonference om medfødt døvblindhed samt praksisnære projekter og metoder med både tværfaglighed, borgerinddragelse, livskvalitet og døvblindhed i fokus. Vær med i Odense 27.-28. november 2018.
27 nov

Temadag om mål og progression (Horsens)

Scandic Byholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
Den 27. november 2018 afholder Socialstyrelsen en temadag om arbejdet med at formulere mål og måle progression for voksne borgere med handicap. Temadagen foregår i Horsens.
28 nov

Den Nationale YLS/CMI-dag 2018

Socialstyrelsen, Receptionen Edisonsvej 1 5000 Odense C
28 nov

Informationsmøde om VISOs rådgivning

VISO Edisonsvej 1, 5000 Odense C
På 2 timers-mødet kan du høre om VISOs forskellige gratis tilbud om udredning og rådgivning på tværs af hele social- og specialundervisningsområdet.
29 nov

Brugerkursus i YLS/CMI

Comwell Sorø Abildvej 100 4180 Sorø
Socialstyrelsen tilbyder brugerkursus i dokumentationssystemet YLS/CMI til fagfolk, der arbejder med unge med en kriminel adfærd. Redskabet kan bruges til at screene den unges tilbagefald til kriminalitet og til at planlægge og dokumentere indsatsen.
03 dec

National konference om børnerettigheder

Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg
Vær med til at sætte socialt udsatte børn og unges rettigheder på dagsordenen, når Socialstyrelsen inviterer til national konference om børnerettigheder den 3. december 2018 på Hotel Nyborg Strand.
04 dec

VISO-konferencen 2018

Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg
VISO-konferencen giver specialiseret viden til ledere og fagpersoner i kommunale forvaltninger, kommunale, regionale og private tilbud, brugerorganisationer samt handicap- og udsatteråd.
04 dec

Videnkursus om forældrekompetenceundersøgelser

Kbh Prof. højskole, Tagensvej 18, 2200 København N
Antallet af forældrekompetenceundersøgelser er i disse år stigende. Men hvornår bør der iværksættes en forældrekompetenceundersøgelse? Hvordan sikres et godt samarbejde med forældrene, og dermed det bedst mulige udbytte af undersøgelsen? Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
05 dec

Temadag: Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere (København)

Københavns Professionshøjskole, Humletorvet 3, København V
Socialstyrelsen inviterer til tre temamøder om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.
06 dec

Videnkursus om adoption uden samtykke

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
Kurset stiller skarpt på, hvad de nye regler om adoption uden samtykke indebærer, bl.a. kravet til kommunerne om at overveje adoption uden samtykke som alternativ til langvarig anbringelse, samt fokus på målgruppen for adoption uden samtykke og de nødvendige sagsbehandlingsskridt.
12 dec

Videnkursus om inddragelse af barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Videnkurset handler om, hvordan familierådslagning og netværksmøder gribes an i praksis, og hvad forskningen, lovgivningen og de succesfulde erfaringer på området siger.
13 dec

Informationsmøde om VISOs rådgivning

VISO Stadionvej 15, 6650 Brørup
På 2 timers-mødet kan du høre om VISOs forskellige gratis tilbud om udredning og rådgivning på tværs af hele social- og specialundervisningsområdet.
07 mar

Informationsmøde om VISOs rådgivning

VISO Laksetorvet, 8900 Randers
På 2 timers-mødet kan du høre om VISOs forskellige gratis tilbud om udredning og rådgivning på tværs af hele social- og specialundervisningsområdet.