Gå til indhold
Forside > VISO > Rådgivning om særlige handicapområder

Rådgivning om særlige handicapområder

Her kan du få kontaktoplysninger på de leverandører, der rådgiver om døvblindhed, epilepsi, høretab, synsnedsættelse samt funktionsnedsættelser hos førskolebørn.

Både fagpersoner og borgere kan kontakte de forskellige leverandører direkte. Henvendelsen skal derfor ikke nødvendigvis gå igennem VISO. Alle seks leverandører er landsdækkende, og du kan derfor benytte dig af deres rådgivning mv. uanset, hvorfra i landet du henvender dig.

Leverandørernes kontrakter udløber den 31. december 2022, hvorfor VISO i 2022 afholder udbud. Udbuddet forventes annonceret i 2. kvartal 2022. For at stille alle lige, jf. udbudslovgivningen, kan VISO først orientere om kontraktvilkår, når udbuddet offentliggøres. Kontraktvilkårene vil fremgå af udbudsmaterialet.

Rådgivning om børn og unge med døvblindhed

Center for Døvblindhed og Høretab (CDH)
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med medfødt døvblindhed, erhvervet døvblindhed 
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion
www.cdh.rn.dk

Rådgivning om børn og unge med hørenedsættelse

Konsortium mellem Center for Høretab og CDH
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med hørenedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion
www.cfh.dk samt www.cdh.rn.dk

Rådgivning om førskolebørn med særlige vanskeligheder

Institut for Kommunikation og Handicap
Målgruppe: Førskolebørn med svære kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske vanskeligheder
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed
www.sku.rm.dk/specialrådgivningen

Rådgivning om unge og voksne med synsnedsættelse

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS)
Målgruppe: Unge og voksne (14+ år) med synsnedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed
www.ibos.dk

Rådgivning om børn, unge og voksne med epilepsi

Specialrådgivning om epilepsi v. Filadelfia
Målgruppe: Børn, unge og voksne (0+ år) med epilepsi
Ydelser: Rådgivning, vidensarbejde
www.soe.filadelfia.dk

Rådgivning om børn og unge med synsnedsættelse

Synscenter Refsnæs
Målgruppe: Børn og unge (0 til og med 17 år) med synsnedsættelse
Ydelser: Rådgivning, udredning, vidensarbejde, kursusvirksomhed, materialeproduktion
www.synref.dk

Mere info

De særlige handicapområder koordineres af VISO og går  under betegnelsen Koordinering af Specialrådgivning. Du kan læse mere om lovforslaget for koordinering af specialrådgivningen på Folketingets hjemmeside:

Se også centrale udmeldinger om bl.a. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og forløbsbeskrivelse om børn og unge med høretab:

Sidst opdateret 01/11 2021