Gå til indhold
Forside > Udgivelser

Søg i udgivelser fra Socialstyrelsen

Her søger du kun i udgivelserne.
2010 | Prostitution

Migrantprostitution i Danmark (Notat)

Prostitutionsfeltet er komplekst og under løbende forandring over tid.

2010 | Prostitution

Når mønstret brydes.

Kompetencecenter Prostitution blev etableret i 2005 og er en del af Servicestyrelsen. Psykologordningen indeholder gratis psykologbehandling og er et af flere forskellige tilbud, som kompetencecentret har til prostituerede og tidligere prostituerede.

2010 | Prostitution

Prostitutionens omfang og former (Notat)

Prostitutionens omfang er løbende genstand for politisk debat, mediernes interesse, og kan siges at have en generel samfundsmæssig interesse.

2010 | Prostitution

Prostitution i Danmark: Årsrapport 2009

Med denne årlige rapport om prostitution i Danmark beskriver Servicestyrelsen.

2010 | Prostitution

Prostitution på massageklinik - risici og fastholdende faktorer

Ønsket med denne rapport er at opsamle den eksisterende viden på prostitutionsfeltet.

2010 | Prostitution

Alt det, du ikke ser

Undersøgelser viser, at ca. 2% af unge mellem 15 - 18 år sælger sex. Det er både piger og drenge. Filmen er tænkt til undervisningsbrug og skal inspirere studerende til at arbejde med området både under og efter studiet. Filmen lægger op til debat om, hvordan fagpersoner kan hjælpe socialt belastede unge ud af prostitution.

2010 | Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Business case for ABT-projekt om forflytning

Servicestyrelsen har i perioden fra januar 2009 til december 2010 gennemført ABT- projektet om afprøvning af nye hjælpemidler til forflytning af borgere på plejecentre og i hjemmeplejen i kommunerne.

2010 | Dokumenterede metoder børn og unge

De Utrolige År: Fokus på det positive samvær

De Utrolige År (DUÅ) er en programserie, som forbygger eller behandler adfærdsvanskeligheder hos børn.

2010 | Multiple funktionsnedsættelser

Kommunikation med børn med multiple funktionsnedsættelser

I løbet af de sidste 25 år er der sket en ændring i opfattelsen af børn med multiple funktionsnedsættelser, også kaldet børn med multihandicap. Fra at opfatte børnene som vegeterende og uunderviselige, ser vi i dag børnene som aktive deltagere i det sociale liv.

2010 | Hørehandicap

Personer med høretab i Danmark

Rapport som giver en oversigt over den danske statistik på høreområdet samt den publicerede litteratur.

2010 | Døvblindhed

Døvblindeområdets historiske udvikling

Faghæfte som ser nærmere på hvilke pædagogiske paradigmer der har været gældende på døvblindeområdet og hvilke konsekvenser disse har haft for praksis.

2010 | Døvblindhed

Samtaler baseret på narrativer

Faghæfte som beskriver en tilnærmelse, der er baseret på narrativer i dagligdagssamtaler med børn med medfødt døvblindhed.

2010 | Døvblindhed

From active touch to tactile communication

Faghæfte om hvordan taktile informationer bearbejdes i vore hjerner og hvordan vi skal forstå den taktile kognition hos personer med medfødt døvblindhed.

2010 | Døvblindhed

Sanserne og deres betydning for arbejdet med døvblinde

David Browns samlede artikelserie om sanserne.

2010 | Alkohol- og stofmisbrug, Hjemløshed, Psykiske vanskeligheder

Udsatteråd. Inspiration og aktuelle erfaringer

Målet med at oprette lokale udsatteråd er at etablere et rådgivende organ for kommunalbestyrelserne i politiske spørgsmål om udsatteområdet og et lokalt talerør for de socialt udsatte.

2010 | Alkohol- og stofmisbrug

Stofmisbrug i et socialfagligt perspektiv

Er du visitator, behandler, sagsbehandler eller en fagperson, der på anden måde arbejder professionelt med stofmisbrug, kan bogen give dig overskuelig information om emnet og inspiration til det daglige arbejde.

2010 | Alkohol- og stofmisbrug

God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet

Servicestyrelsen udgiver nu hæftet: "God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet". Hæftet sætter fokus på retssikkerheden for socialt udsatte borgere, der søger stofmisbrugsbehandling.

2010 | Kriminalitet

Social Fokus: Boern og unge, oktober 2010

Tema om kriminalitet: forebyggelse og intervention

2010 | Stammen og løbsk tale

Logopædisk stammebehandling af børn - anbefalinger vedrørende god praksis

Her gives nogle bud på, hvad god praksis i arbejdet med børn, der stammer, er.

2010 | Udviklingshæmning

Fokus på forebyggelse og behandling: seksuelle overgreb mod mennesker med handicap: idékatalog

Mennesker med handicap udsættes mindst lige så ofte for seksuelle overgreb som mennesker uden handicap, men mange af disse overgreb anmeldes ikke.

Viser 881-900 af 1000. Per side 10 20 30 100
1 / ... / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / ... / 50
Sidst opdateret 25/05 2021