Gå til indhold
Forside > Puljer og tilskud > Driftstilskud > Gældende regler

Gældende regler for driftstilskudsområdet

Her kan du orientere dig om regler for driftstilskudsmodtagere og de politiske aftaler for driftstilskudsområdet.

Der kan opstå spørgsmål om de gældende regler for driftstilskudsmodtagere eller de relevante politiske aftaler. Denne side giver et overblik over, hvordan området er reguleret.

Du kan fx finde bekendtgørelsen for driftstilskudsmodtagere, der blandt andet indeholder krav og frister for indsendelse af dokumentation til Socialstyrelsen, og de gældende politiske aftaler på Social- og Ældreministeriets område.

Bemærk, at I derudover altid skal orientere jer i det tilskudsbrev, I har modtaget, og hvor der også kan fremgå krav og frister for tilskuddet.

Fold alle teksterne ud eller ind

Regler for driftstilskudsmodtagere

Du er som driftstilskudsmodtager underlagt en række krav til afrapportering og dokumentation, eksempelvis i forhold til aflæggelse af regnskab og indsendelse af dokumentation til Socialstyrelsen.

Den 1. januar 2020 trådte en bekendtgørelse for modtagere af driftstilskud i kraft, som indeholder et nyt tilsynskoncept. Derudover er der implementeret et nyt årshjul for driftstilskudsmodtagere.

Der er også krav til indsendelse af budget, udviklingsplan/målplan samt aflæggelse af regnskab og revision af driftstilskud. Kravene er beskrevet i ”Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Ældreministeriet”.

Læs bekendtgørelsen for driftstilskudsmodtagere her

Politiske aftaler

Socialstyrelsen udmønter driftstilskud med hjemmel i den årlige aftale om finansloven.

Du kan læse mere om driftstilskud i finansloven på Social- og Ældreministeriets område:

Læs finansloven for 2021

Læs finansloven for 2020

På Social- og Ældreministeriets hjemmeside kan du se alle satspuljeaftalerne fra 2014 til 2022.

Læs satspuljeaftalerne 2014-2022

Rammerne for tilskudsadministration

Socialstyrelsen er en statslig myndighed og ud over de juridiske rammer, der findes i finansloven og aftaletekster, er der i staten fastsatte regler og retningslinjer for tilskudsforvaltning.

Det drejer sig bl.a. om følgende regler og vejledninger:

Vejledninger

Sidst opdateret 12/09 2022