Forside > Børn > Forebyggelse og tidlig indsats > Om forebyggelse og tidlig indsats

Om forebyggelse og tidlig indsats

Forebyggelse og tidlig indsats har stor betydning for barnets udviklingsbetingelser og kan bidrage til at bryde negativ social arv. Det er derfor centrale fokuspunkter i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner.

Det kan have store konsekvenser for børns muligheder både i barndommen og i voksenlivet, hvis der ikke reageres tidligt på begyndende problemstillinger.

Forebyggelse og tidlig indsats handler om at sætte tidligere ind med kvalificerede indsatser, der understøtter barnets eller den unges udvikling og tilknytning til hverdagslivet.

Det kræver tæt samspil mellem almenområdet, myndighed og udfører om både tidlig og systematisk opsporing, specialiserede indsatser samt hyppig opfølgning og tæt kontakt med barn/ung og familie.

Mange danske kommuner er allerede godt i gang med at omlægge børn- og ungeområdet til en tidligere forebyggende indsats. Socialstyrelsen understøtter denne bevægelse gennem rådgivning og udbredelse af praksisnær og forskningsbaseret viden på området.

Praksisnær viden fra et treårigt partnerskab

Gennem et treårigt partnerskab (2015-2017) med Haderslev, Herning og Hvidovre kommuner samt et referencenetværk af 19 kommuner har Socialstyrelsen og kommunerne i fællesskab udviklet ny praksisnær viden om, hvordan man kan omlægge børn- og ungeområdet til en tidligere forebyggende praksis.

Evalueringen af partnerskabet viser, hvordan de tre deltagende kommuner er lykkedes med omlægningen.

Læs evalueringen af partnerskabsprojektet

Partnerskabets fælles koncept beskriver de kerneelementer, der sætter den strategiske ramme og den faglige retning for arbejdet. Det forebyggende mindset foldes ud, og det præciseres, hvad en omlægning af indsatsen kræver af kommunen både strategisk, organisatorisk og i den faglige praksis.

Læs om den strategiske ramme og faglige retning

Der kan desuden hentes inspiration i en animationsfilm, der introducerer til emnet, og i tre praksisnære film med interviews med fagpersoner fra Haderslev, Herning og Hvidovre kommuner. 

Se filmene på YouTube

De tre film sætter også fokus på, hvordan omlægningen til en tidligere forebyggende indsats opleves i et børne/ungeperspektiv.

Se filmene fra et børne/ungeperspektiv på YouTube

I perioden 2015-2017 har de 19 referencekommuner sideløbende med partnerskabskommunerne deltaget i udviklingsarbejdet inden for partnerskabsprojektets overordnede mål og retning.

Konsulentkonsortiet Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS har understøttet det lokale udviklingsarbejde i de 19 referencekommuner.

Konsortiet har på denne baggrund udarbejdet et erfaringsbaseret og praksisorienteret inspirationsmateriale om centrale temaer i kommunernes arbejde.

Læs om udviklingsarbejdet og inspirationsmaterialet

Rådgivning om en tidligere forebyggende indsats

Socialstyrelsen tilbyder rådgivningsforløb om en strategisk og helhedsorienteret omlægning til en tidligere forebyggende indsats. Der tages afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov.

Rådgivningsforløb om en tidligere forebyggende indsats

I et mere afgrænset rådgivningsforløb sættes der særligt fokus på tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos småbørn 0-6 år. 

Afgrænsede rådgivningsforløb

Vil du vide mere?

På siden "Viden og redskaber" kan man finde yderligere inspiration til at arbejde tidligere forebyggende på børne- og ungeområdet.

Viden og redskaber om tidligere forebyggende indsats

Sidst opdateret 26/08 2019