Forside > Børn > Forebyggelse og tidlig indsats > Om Forebyggelse og tidlig indsats

Om forebyggelse og tidlig indsats

Forebyggelse og tidlig indsats har stor betydning for barnets udviklingsbetingelser og kan bidrage til at bryde negativ social arv. Det er derfor centrale fokuspunkter i arbejdet med udsatte børn.

Det kan have store konsekvenser for børns muligheder både i barndommen og i voksenlivet, hvis der ikke reageres tidligt på begyndende problemstillinger.

Forebyggelse og tidlig indsats handler om de konkrete initiativer og indsatser, der iværksættes for at fremme børns trivsel. En tidlig indsats kan bidrage til at bryde negativ social arv og forebygge, at begyndende problemer vokser sig store og skader børns udvikling. 

Forebyggelse og tidlig indsats handler også om de professionelles underretningspligt og tværfagligt samarbejde. Tidlig indsats kræver, at forskellige faggrupper samarbejder om at hjælpe udsatte og sårbare børn.

Det er derfor afgørende, at de fagprofessionelle, der arbejder med børnene er opmærksomme på tegn på mistrivsel hos børnene og agerer, så det bliver muligt at sætte tidligt ind.

Sidst opdateret 09/11 2015