Om anbringelse

Anbringelse uden for hjemmet skal ske, når det vurderes, at det er den foranstaltning, der vil være den mest formålstjenlige i forhold til den unges behov for hjælp på baggrund af den børnefaglige undersøgelse, kommunen har foretaget.

På siderne her kan du læse mere om anbringelse af unge uden for hjemmet. Du kan bl.a. orientere dig om forskellige anbringelsesformer, se resultaterne af den nye trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge, finde informationer om plejeforældres erfaringer samt se hvilke projekter, Socialstyrelsen aktuelt gennemfører på anbringelsesområdet.

Under Om

Du kan også læse om efterværn og de initiativer, der søger at styrke efterværnsindsatsen som fx samarbejdsmodellen "Vejen til uddannelse og beskæftigelse": 

Efterværn

Sidst opdateret 16/10 2015