Forside > Børn > Anbringelse > Om anbringelse

Om anbringelse

Anbringelse uden for hjemmet skal ske, når det vurderes, at denne foranstaltning er den mest formålstjenlige i forhold til barnets eller den unges støttebehov.

På siderne her kan du læse mere om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Du kan bl.a. orientere dig om forskellige former for anbringelse, se resultaterne af SFI's nye trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge, finde informationer om plejeforældres erfaringer samt se hvilke projekter, Socialstyrelsen aktuelt gennemfører på anbringelsesområdet.

Du kan også læse om efterværn og de initiativer, der søger at styrke efterværnsindsatsen.

Under Om

Læs mere om efterværn og efterværnsinitiativer her.

Sidst opdateret 26/03 2018