Hjerneskade

Hjerneskade

Mere end 120.000 nulevende danskere har været indlagt med en sygdom eller efter en ulykke, der kan have givet dem en erhvervet hjerneskade og påvirket deres funktionsevne og livskvalitet. Omkring 75.000 har været ramt af enten en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning, og knap 50.000 er blevet ramt af andre former for sygdomme eller ulykker.

På denne side finder du forskellig viden, der er relevant på hjerneskadeområdet, bl.a. oplysende artikler om apopleksi og traumatiske hjerneskader. Du kan desuden finde tal på hjerneskader samt læse faglige artikler om fx ældre og syn og hjerneskade. Alle artikler henviser til mere viden om emnet.

Om hjerneskade
Hjerneskader i tal

Aktuelt

Visitationsretningslinjer guider fagpersoner
Sundhedsstyrelsen udgiver to faglige visitationsretningslinjer: én for genoptræning og rehabilitering til voksne og én for børn og unge med erhvervet hjerneskade.
Børn og unge, Handicap |
Få viden om børn med erhvervet hjerneskade
Børn og unge med erhvervet hjerneskade har brug for effektive rehabiliteringsforløb. Find redskaber og inspiration til arbejdet i den opdaterede udgave af 'Børnehjernekassen'.
Tværfagligt |
Socialstyrelsen udsender de første centrale udmeldinger
Den nationale koordinationsstruktur har 1. november 2014 udsendt de første to centrale udmeldinger til alle landets kommunalbestyrelser. Udmeldingerne handler om ”voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” og ”børn og unge med alvorlig synsnedsættelse”. De skal sikre, at der er de nødvendige højtspecialiserede tilbud til borgerne.
 
 
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS