Autisme forside

Autisme

Autisme er en samlet betegnelse for en bred gruppe af beslægtede vanskeligheder. Årsagen til autisme er biologisk, men omgivelserne har også stor betydning for, hvordan autismen kommer til udtryk hos den enkelte. Følgerne af autisme kan mildnes væsentligt gennem tidlig og målrettet indsats.

Om autisme

Aktuelt

Sats-puljemidler til ADHD-området
Sats-puljemidler til ADHD-området
Satspuljepartierne har indgået aftale om fordelingen af satspuljen for 2015 på socialområdet. Aftalen omfatter blandt andet midler til ADHD-området.
Handicap |
Ny terapi til udviklingshæmmede udsat for seksuelt overgreb
Udviklingshæmmede og andre mennesker med kognitive handicap, der har været udsat for et seksuelt overgreb, har stor gavn af psykologbehandling, hvis den er særligt målrettet deres behov. Det viser evalueringen af et projekt med 25 gennemførte behandlingsforløb.
Autisme i et socialt perspektiv
Hent grundlæggende viden om autisme i et socialt perspektiv.
Handicap |
Film om at leve med ADHD
National ADHD-handleplan følges op af en række film om at leve med ADHD. Forskellige mennesker med ADHD fortæller om deres udfordringer, behov og ressourcer.
 
 
Kontaktperson
Marie Herholdt Jørgensen

Tel: 50 81 09 51
E-mail: mhj@socialstyrelsen.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS