Autisme forside

Autisme

Autisme er en samlet betegnelse for en bred gruppe af beslægtede vanskeligheder. Årsagen til autisme er biologisk, men omgivelserne har også stor betydning for, hvordan autismen kommer til udtryk hos den enkelte. Følgerne af autisme kan mildnes væsentligt gennem tidlig og målrettet indsats.

Om autisme

Aktuelt

Inspirationsmateriale til forældrekurser
Børn og unge, Handicap |
Inspirationsmateriale til forældrekurser
Socialstyrelsen præsenterer nu et nyudviklet inspirationsmateriale til kurser for forældre til børn med funktionsnedsættelser. Få inspiration til at afholde forældrekurser og hør mere om materialet på en række inspirationsmøder rundt om i landet.
Handicap, Tværfagligt, Udsatte |
Kom til superbrugerseminar om VUM 7. maj
Socialstyrelsen holder for første gang et nationalt superbrugerseminar om Voksenudredningsmetoden (VUM). Deltag i seminaret 7. maj i Vejle og få inspiration til, hvordan I yderligere kan udvikle og forankre brugen af VUM i din kommune.
Planer for den andens liv II
Den anden rapport i forskningsprojektet Den pædagogiske og sociale indsats over for unge med autisme og problemskabende adfærd er udkommet.
Handicap, Udsatte |
Socialstyrelsen samarbejder med RUC om inklusionsprojekt
Socialstyrelsen er partner i et kommende forskningsprojekt på RUC om inklusion af unge med psykosociale vanskeligheder. Der er opslået et ph.d.-stipendium, som styrelsen er med til at finansiere.
 
 
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS