Epilepsi forside

Epilepsi

Epilepsi er ikke en egentlig sygdom, men en samling af symptomer, der viser sig ved spontane, gentagne og ensartede anfald, med eller uden påvirkning af bevidstheden. Epilepsi er et neurologisk fænomen, en forstyrrelse i hjernen, som bevirker, at man ind imellem mister kontrollen over hele eller dele af sin krop og/eller bevidsthed. Næst efter hovedpine, er epilepsi den hyppigste, neurologiske lidelse.

Læs mere om epilepsi.

Aktuelt

Nu samles endnu mere specialrådgivning under VISO
Handicap |
Nu samles endnu mere specialrådgivning under VISO
Specialrådgivningen på yderligere en række tilbud på handicapområdet samles under VISO i et nyt, nationalt netværk. Det sker pr. 1. juli. Målet er at sikre, at alle borgere og fagfolk, der har behov for en meget specialiseret rådgivning, også har adgang til den.
Handicap |
Konference: Nordisk samarbejde om sjældne handicap
I september 2014, Helsinki, afholdes en stor konference om sjældne sygdomme. Fokus er på det nordiske samarbejde og de fælles udfordringer. På førstedagen bliver de helt nye nationale strategier præsenteret.
Handicap |
Nyt hæfte om inklusion af børn med epilepsi
Børn med epilepsi kan have brug for særlig støtte for at blive inkluderet i folkeskolen. Socialstyrelsen udgiver et informationshæfte om epilepsi til lærere og skolepsykologer.
Ny webpjece om epilepsisyndromer
Pjecen gennemgår de væsentligste syndromer og de psykosociale konsekvenser, der eventuelt kan følge med.
 
 
Tilmeld dig nyhedsbrev
bilede

Få Socialstyrelsens nyhedsbrev
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS