Unge

Efterværn

Overgangen fra barn til voksen er en vanskelig periode for alle unge. For udsatte unge og i særlig grad for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være ekstra svær. Mange anbragte unge har, når de bliver 18 år og anbringelsen ophører, stadig så store problemer, at de har vanskeligt ved at klare overgangen til et velfungerende voksenliv uden støtte.

Hjemløshed

At være hjemløs handler ikke blot om at mangle en bolig. Det falder ofte sammen med en række andre problemstillinger, som kan gøre det vanskeligt at skaffe sig en bolig og/eller kunne klare at opholde sig i egen bolig. Trods deres ofte komplekse situation, er der mange af de unge, der ikke opsøger hjælp eller benytter de traditionelle tilbud på hjemløseområdet. Omkring halvdelen af de unge, der befinder sig i hjemløshed, overnatter primært hos familie, venner eller bekendte.

Kriminalitet

Hvis unge har en kriminel adfærd eller tilknytning til et ekstremistisk miljø, er det ikke alene til skade for deres trivsel og udvikling, men også for trivslen og trygheden i det omgivende samfund. Socialstyrelsen rådgiver kommuner og andre aktører om forebyggende indsatser på området og varetager blandt andet funktioner i forbindelse med ungdomssanktionen, de sikrede institutioner og dokumentation.

Psykisk sårbarhed

Mennesker med psykiske vanskeligheder eller lidelser udgør en bred gruppe af mennesker, hvis ressourcer og funktionsnedsættelser varierer meget.

Rusmidler

Danske unge har et relativt højt forbrug af rusmidler sammenlignet med unge i resten af EU. Men hvornår er der tale om et eksperimenterende forbrug og hvornår er der tale om et behandlingskrævende misbrug? Og hvordan hjælpes unge med rusmiddelproblemer bedst?