Udviklingshæmning forside

Udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning udvikler sig ikke så meget eller så hurtigt som andre. Det viser sig allerede i barndommen, hvor kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder sjældent svarer til det, der ses hos jævnaldrende.
Funktionsniveauet spænder bredt og inddeles efter forskellige sværhedsgrader. Der kan derfor være stor forskel på behovet for hjælp og støtte.

Få mere viden

Aktuelt

Udviklingshæmning: Nye foldere om forebyggelse af kriminalitet
Handicap |
Udviklingshæmning: Nye foldere om forebyggelse af kriminalitet
Socialstyrelsen udgiver nu to foldere om mulighederne for at forebygge, at borgere med udviklingshæmning begår ny kriminalitet. Folderne er skrevet til borgerne selv og deres pårørende.
Handicap |
Forskning om domsanbragte udviklingshæmmede: Hvorfra – Hvorhen
Den første rapport i forskningsprojektet ”En Fremtid uden Dom - Forandringer af hverdagslivet hos voksne med kognitive, mentale og kommunikative funktionsnedsættelser" er udkommet.
Handicap |
Håndbog: Indgreb som led i den kriminalpræventive sociale indsats
Socialstyrelsen genudgiver håndbog til professionelle, der arbejder på boformer for sigtede og domfældte med udviklingshæmning og lignende. Håndbogen handler om indgreb, der kan bruges som led i det kriminalpræventive arbejde.
Socialstyrelsen yder rådgivning til de 5 nye socialtilsyn
Lov om socialtilsyn træder i kraft 1. januar 2014 og skal medvirke til at sikre en højere kvalitet i sociale tilbud, som fx plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner for børn og unge og botilbud og krisecentre for voksne. Socialstyrelsen svarer på spørgsmål om de nye regler.
 
 
OM SOCIALSTYRELSEN


Socialstyrelsen

Edisonsvej 18. 1.
5000 Odense C
telefon.: 72 42 37 00,
E-mail: info@socialstyrelsen.dk
EAN-nr.: 5798000354838
CVR-nr.: 26144698

RSS