VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISOs rådgivning bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn dér, hvor behovet er.

Den mest specialiserede rådgivning på områderne høre-, synsnedsættelse, døvblindhed, epilepsi mv. er samlet under VISO. Det betyder, at de seks leverandører nu er landsdækkende, og at du kan benytte deres rådgivning, uanset hvorfra i landet du henvender dig.

Du kan nu tilmelde dig VISO Konferencen, som bliver afholdt den 1. december! Bliv opdateret på vidensbaseret praksis inden for handicap- og udsatteområdet.

VISOs rådgivning:

VISO rådgiver borgere, kommuner, institutioner og tilbud, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring. VISOs rådgivning er gratis og landsdækkende.

Du kan læse mere om VISOs rådgivningsydelser til fagfolk og borgere her:

VISOs rådgivning til fagfolk

VISOs rådgivning til borgere