Børnekataloget

Børnekatalogets kurser har fokus på aktuel bedste viden om bl.a. praksis, udviklingsinitiativer og anvendelsen af konkrete metoder på børne- og ungeområdet.

Billede af pige med farvekridt

Socialstyrelsen tilbyder 32 nye målrettede kurser for ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet. Otte af dem er praksiskurser indenfor indsatser, sagsbehandling og særlige målgrupper.

Praksiskurser har fokus på træning i konkrete metoder og redskaber og på implementering og forankring. Kurserne tager afsæt i kommunens egen praksis og organisering.

Se interview med to deltagere på praksiskursus

De øvrige 24 kurser er videnskurser indenfor indsatser, metoder, sagsbehandling og særlige målgrupper. Videnskurserne skal give de studerende viden om lovgivning, forskning, centrale udviklingsinitiativer og eksempler fra andre kommuners praksis.

Målgruppe

Børnekataloget henvender sig til kommunale ledere og sagsbehandlere, medarbejdere i de sociale tilbud samt frontpersonale i de almene tilbud, som arbejder med opsporing af udsatte børn og unge. Du kan læse mere om både praksis- og videnskurserne her:

Fold alle teksterne ud eller ind

Praksiskurser (5 dage) - GRATIS

Kurserne har fokus på netop praksis og skal opkvalificere kommunerne i arbejdet med en konkret metode eller praksis og samtidig understøtte kommunernes implementering og omsætning af det tillærte. For at målrette kurset til arbejdspladsens konkrete behov og udgangspunkt udbydes praksiskurserne alene som rekvirerede kurser til den enkelte kommune. Det er således muligt at tilrettelægge og strukturere hvert enkelt praksiskursus i tråd med den enkelte kommunes udfordringer, organisering og medarbejdersammensætning på området. Alle praksiskurser forløber over fem kursusdage og tilrettelægges, så der er vekselvirkning mellem undervisning og træning på arbejdspladsen.

Praksiskurser afholdes i egen kommune og kan rekvireres gennem Børnekataloget. Hvert enkelt kursus afholdes fire gange årligt. Deltagelse på praksiskurser er gratis.

Socialstyrelsens Børnekatalog 

Socialstyrelsen tilbyder følgende otte praksiskurser. Læs mere om de enkelte kurser og find formularen til rekvirering her: 

Videnskurser (1 dag)

På videnskurserne opnås konkret og aktuel viden om forskellige relevante temaer.

Formålet er at udbygge deltagernes vidensgrundlag indenfor et bestemt område og dermed bidrage til en mere vidensbaseret praksis. Kurserne er bygget op omkring de lovgivningsmæssige rammer, forskning og viden, eksempler fra den kommunale praksis og udviklingsinitiativer på området.

Hvert videnskursus udbydes minimum fire gange om året - mindst to kurser om foråret og mindst to om efteråret. Kurserne udbydes alene som åbne regionale kurser, og kan ikke rekvireres til den enkelte kommune.

Der udbydes følgende 24 videnskurser:

Pris

Det er gratis at deltage i praksiskurser. På videnskurser opkræves et deltagergebyr på 400 kr. inkl. moms til forplejning og lokaleleje.

Tilmelding

VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling er Børnekatalogets nye kursusadministrator. Det er kursusadministrator, der i samarbejde med en række forskellige kursusleverandører udbyder de enkelte kursusforløb for Socialstyrelsen.

Børnekataloget er nu åbent for tilmelding til videnskurser og rekvirering af praksiskurser. Vi opfordrer til, at du tilmelder dig Børnekatalogets nyhedsmail for holde dig opdateret om aktuelle kurser, tilmeldingsfrister osv.

Tilmeld dig Børnekatalogets nyhedsmail

Tilmelding og rekvirering af kurser sker gennem kursusadministrator på Børnekatalogets hjemmeside: 

Socialstyrelsens Børnekatalog

Der skal minimum være 20 tilmeldte på et kursus. Af hensyn til dette åbner Socialstyrelsen mulighed for, at praksiskurser kan rekvireres af en sammenslutning af kommuner.

Baggrund

Socialstyrelsen har udbudt kurser på børne- og ungeområdet siden 2007.

Læs mere om baggrunden for Børnekataloget her 

Sidst opdateret 08/07 2016