National koordination

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Dette sker gennem faglig dialog, vidensindsamling og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

Samarbejds- og dialogstruktur

Samarbejds- og dialogstrukturen udgør det centrale fundament i den nationale koordinationsstruktur. Det er gennem samarbejde og dialog med kommuner, rammeaftalesystem samt bruger- og interesseorganisationer, at opgaverne i den nationale koordinationsstruktur skal løses. 

Skabe nationalt overblik

Socialstyrelsen følger udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde for på sigt at skabe et nationalt overblik over de mest specialiserede målgrupper, tilbud og indsatser. 

Centrale udmeldinger

Centrale udmeldinger er et redskab til at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser. Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor styrelsen vurderer, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner.   

Forløbsbeskrivelser

På baggrund af aktuelt bedste viden om tilbud og indsatser til specifikke målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur, kan Socialstyrelsen udarbejde faglige forløbsbeskrivelser. Forløbsbeskrivelserne har til hensigt at udgøre en faglig ramme for tilrettelæggelsen af kommunernes indsats over for de små og komplekse målgrupper.  

Natko

Sidst opdateret 14/06 2016